Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Personel Arıyor


Başkanlığın görev alanlarında tecrübeli personel ihtiyacını karşılamak üzere 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

 1.  Gerçekleştirilecek giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, istihdam edilecek azami sözleşmeli personel sayısı 9’dur
 2.  Yabancı dil gruplarına göre alınacak personel sayısı Tablo 2‘de belirtilmiştir. Sınav Komisyonu gerekli gördüğü takdirde, dil grupları arasında kontenjan aktarımı yapabilir.
 3. Giriş sınavı, yazılı ve/veya sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 10 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. (Başkanlık gerekli gördüğü takdirde yalnızca sözlü sınav yapabilir.)
 4. Başvurular, basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 9 Mayıs-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.
 5. Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı saat dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi, UTC+03:00) göre belirlenmiştir.
 6. İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.

 

Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA – TÜRKİYE

E-posta: sinav@ytb.gov.tr

Tel: +90 312 218 40 00  (10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ulaşılabilir.)

II.  SINAVA KATILIM ŞARTLARI

 

 1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir;
 1. Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak, (Mavi Kart sahipleri için ilgili maddenin  (1) ve (6) numaralı bentlerine ilişkin şartlar aranmaz)
 3. Yazılı Sınavın yapılacağı tarih itibarıyla (10 Haziran 2017)  40 yaşını doldurmamış olmak (10 Haziran 1977 ve daha sonra doğmuş olanlar),
 4. Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak. (Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir.)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bir cevap yazın