Yüksek Lisans Erasmus+ Bursları için Başvurun


STeDe, Avrupa ve Avrupa dışından gelen öğrencilerin 2018 yılı için Yüksek Lisans Burs Programı başvurularını kabul etmeye başladı.

STeDe, sürdürülebilir bölgesel geliştirme alanında uzmanlar yaratmayı amaçlıyor. Bölgede faaliyet gösteren kuruluşlara (işletmeler, yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları) ekonomik, sosyal, çevresel, uluslararası ve kültürlerarası yönetim için sürdürülebilir kalkınma politikaları tasarlamak için yardımcı olabilmeleri için araştırmacılar ve profesyoneller yetiştiriyor.

Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmada EMJMD, STEDE, Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma alanında tamamlayıcı uzmanlığa sahip birinci sınıf üniversiteler ve olağanüstü profesyonel ortaklardan oluşan bir Konsorsiyum tarafından sunulmaktadır.

Erasmus + Bursları, tüm çalışma programı için 24.000 Avro’dur.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2018‘dir.

Başvuru yapmak için başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen resmi siteyi ziyaret edin.