“YTB Sivil Toplum Destekleri – 2014 Proje Seçkileri” Yayınlandı


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 2014 yılında desteklediği 193 projeye yaklaşık 20 Milyon TL destek sağladı. Dünyanın 73 farklı ülkesinde gerçekleştirilen projeler “YTB Sivil Toplum Destekleri – 2014 Proje Seçkileri” isimli kitapta bir araya getirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 2014 yılı içerisinde dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüttüğü projeler “YTB Sivil Toplum Destekleri 2014 Proje Seçkileri” isimli bir kitapta toplandı. Kitapta; yürütülen projelerin önemi, kapsamı ve sonuçları ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor.

73 Ülke 193 Proje

2014 yılında YTB tarafından “Yurtdışındaki Vatandaşlarımız İçin Eğitim Mali Destek Programı”, “Sivil Toplum Kuruluşları Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı”, “Uluslararası Öğrencilere Mesleki ve Akademik Rehberlik Mali Destek Programı” ve “Doğrudan Proje Desteği Mali Destek Programı”, olmak üzere dört farklı başlık altında sunulan mali destekler kapsamında 193 projeye destek sağlandı. Bu projelere sağlanan mali destek yaklaşık 20 Milyon TL’ye ulaştı.

YTB tarafından 73 ülkede 193 projeye sağlanan mali desteklerden en fazla yararlanan ülke, yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın yaşadığı Almanya olmuştur. Bu destekler tematik olarak ele alındığında ise en fazla desteğin kültürel etkinlik ve eğitim alanlarında sağlandığı görülmektedir.

Eğitim Projelerine 6 Milyon TL

Eğitim temalı destekler kapsamında, farklı bölgelerden öğrenciler; meslek, okul derslerine yardım ve Türkçe dil kursları gibi başlıklar altında gerçekleştirilen faaliyetlerden yararlanma imkânı elde etmiştir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, farklı ülkelerde uygulanmak üzere yapılan başvurulara, bölgenin ihtiyaçları ve mali destek programlarının önceliklerine göre destek vermektedir. Bu bağlamda en fazla destek Almanya, Avusturya, Fransa, Bosna Hersek ve Hollanda’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına gerçekleşirken, aile danışmanlık, rehberlik, aktif katılım, araştırma, eğitim, kültürel etkinlik, sempozyum/konferans, sosyal programlara ve yayın faaliyetlerine proje desteği sağlanmıştır.

“YTB Sivil Toplum Destekleri 2014 Proje Seçkileri” kitabını buradan okuyabilir ve indirebilirsiniz

YTB’nin sağladığı mali destekler programıyla ilgili geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı