YTB Çift Dilliliği Teşvik Mali Destek Programı


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yürüttüğü Çift Dilliliği Teşvik  Mali Destek Programı kapsamında projelere destek sağlanacaktır.

Bu program çerçevesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en çok tutar 200.000,00 TL’dir

Çift Dilliliği Teşvik Mali Destek Programı’nın amacı; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları ile gençlerin hem ülke dilinde hem de anadillerinde yetkinlik kazanmaları amacıyla çift dilli eğitimi teşvik etme, bu alana yönelik eğitimci yetiştirmek, materyal ve müfredat geliştirmek ve gençlerimizin ana dillerini öğrenmelerini destekleyecek programlar hazırlamaktır. Bu kapsamda belirlenen öncelikli faaliyet başlıkları şunlardır:

  • 0-3 ve 3-6 yaş eğitiminde çift dilliliğin teşvikine yönelik çalışmalar,
  • İlk, orta ve lise çağındaki çocuk ve gençlerin ana dil eğitiminin desteklenmesine yönelik çalışmalar,
  • İhtiyaç duyulan ülkelerde çift dilli eğitime ilişkin yasal düzenlemelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar,
  • Çift dilli eğitime ilişkin farkındalığın artırılması çalışmaları,
  • Türkçe eğitimi verecek öğretmenlerin eğitimine yönelik çalışmalar,
  • Çift dilli eğitime yönelik müfredat ve materyal geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
  • Çift dilli eğitim kurumlarının fiziki imkânlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar,
  • Çift dilli eğitime ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar

İlk dönem başvurular: 15/04/201515/06/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar,

İkinci dönem başvurular: 15/07/201515/09/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar alınacaktır. Bu tarihler dışında sistem üzerinden başvuru yapılamayacaktır.