YÖK Üstün Başarı Ödülleri için Başvurun


Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliği 13 Mayıs 2017 tarih ve 30065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yükseköğretim tarihinde bir ilk olacak bu uygulama ile Bireysel ve Kurumsal Ödüller verilecektir.

A. BİREYSEL ÖDÜLLER

Bu ödül, üç başlıkta ayrı ayrı verilecektir:

  • Fen ve Mühendislik Bilimleri
  • Sağlık Bilimleri
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

Bu kategoride, bir önceki yıl içerisinde tamamlanmış doktora tezleri (Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış) değerlendirilir. Başvurular, doktora tez sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılır. Bu başlıkta yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, doktora tezinin bilimsel, yenilikçi ve özgün olmasının yanı sıra tez sonuçlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer katkıları dikkate alınır.

 

B. KURUMSAL ÖDÜLLER

Bu ödüller, dört kategoride ayrı ayrı verilecektir (her bir kategoride birer adet olmak üzere). Bu ödüllere başvurular, yükseköğretim kurumları tarafından yapılır. Yükseköğretim kurumları, aşağıdaki her bir kategori ile ilgili kendi bünyesinde başvuruları alır, değerlendirir ve seçtiği başvuruyu (her bir kategoride en çok bir başvuru) Senato kararı ile YÖK’e sunar.

Uluslararası İşbirliği Ödülü

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü

Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü

Bütün başvuru belgeleri elektronik olarak odul@yok.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.