Yeşil Girişimcilik Paydaş Algı Araştırması


Küresel Çevre Derneği (GEO) olarak T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı ‘nın destekleri ile Erasmus + Gençlik Stratejik Ortaklıklar kapsamında “Uluslararası Yeşil Girişimcilik ve İstihdam Merkezi (International Green Entrepreneurship and Innovative Employment Center)” projesini yürütmekteyiz. Bu kapsamda Türkiye’de bir ilk teşkil edecek “Uluslararası Yeşil Girişimcilik ve İstihdam Merkezi” kurulacak ve çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Koordinatörlüğünü Büyükçekmece Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projemizde derneğimizin yanısıra Macaristan, Yunanistan ve Litvanya’dan ortak kuruluşlar bulunmaktadır.

Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerden ilki “Yeşil Girişimcilik Paydaş Algı Araştırması”dır. Çalışma kapsamında proje ortağı ülkelerdeki sektörel paydaşların ve bireylerin konuya yaklaşım ve farkındalıklarının yanısıra, potansiyel engeller ve tetikleyiciler gibi anahtar faktörlere dair bilgi toplanması amaçlanmaktadır. Toplanan verilerden faydalanılarak durum analizi ve mevcut durum raporu oluşturulacak, kamuoyu ile paylaşılacaktır. Araştırmaya katılanlara dair herhangi bir kimlik bilgisi talep edilmemiş olup, verilerin kimse ile paylaşılmayacağı taahhüt edilmektedir.

Sizleri de bu araştırmaya katkı koymaya davet ediyoruz.

Araştırma anketine  http://bit.ly/2uhcTwL linki aracılığı ile ulaşabilirsiniz.