VEKAM Efemera Çalıştayı I: Ankara Arşivinden Efemera


30-31 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek “VEKAM Efemera Çalıştayı I: Ankara Arşivinden Efemera” Çalıştayın birincil hedefi, efemera çalışmaları yürütmekte olan ve farklı alanlar ve akademik disiplinlerden gelen kişilere, birinci el efemeral kaynak kullanımıyla ilgili araştırma ve çalışmalarında kullanacakları değişik fikir, teknik ve becerileri ortaya çıkarmak, tartışmaya açmak ve benimsetmektir.

Çalıştayın birincil hedefi, efemera çalışmaları yürütmekte olan ve farklı alanlar ve akademik disiplinlerden gelen kişilere, birinci el efemeral kaynak kullanımıyla ilgili araştırma ve çalışmalarında kullanacakları değişik fikir, teknik ve becerileri ortaya çıkarmak, tartışmaya açmak ve benimsetmek olacaktır. Aynı zamanda, bu etkinliğin 2018 yılında VEKAM tarafından düzenlenen sempozyumla yeni bir ivme kazanmış olan efemera çalışmalarının sürdürülebilirliğine de kayda değer bir katkıda bulunması hedeflenmektedir. Kültürel bellek kurumlarının arşivlerinde yer alan birinci el efemeral kaynakların bu alanda etkin bir biçimde kullanılmasının sağlanması da diğer bir önemli hedeftir.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2019

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayın.