VEKAM Araştırma Ödülü Çağrıları Açıldı


Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve çevresinin;

> Toplumsal, kurumsal ve ekonomik tarihini,
> Kültürel, sosyal, coğrafi ve çevresel özelliklerini,
> Kentsel, tarihsel, kültürel, edebî ve sanatsal gelişimini,
> Somut ve somut olmayan kültürel mirasını,
> Tarih içinde diğer kentler ve ülkelerle diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerini,
> Hukuk, tıp, eğitim alanında tarihsel süreç ve uygulamalara ilişkin kentsel unsurları,
> Kentsel yönetim ve kırsal bölge, kalkınma, büyüme, sürdürülebilirlik, turizm, doğal kaynaklar, demografik ve iklim değişikliği konularını

araştıran, inceleyen bilimsel çalışmalar için her yıl araştırma ödülü çağrısı açmaktadır.

Ödül kapsamında en az 5 adet araştırmanın her birine en fazla 10.000 TL olmak üzere maddi destek sağlanmaktadır.

Son başvuru tarihi: 31 Ocak 2019​

Detaylı bilgi için tıklayınız.