Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu Sonbahar Çalıştayı


Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu’nun bu yıl ikincisini düzenleyeceği Sonbahar Çalıştayı, “Uluslararası İnsan Hakları Rejiminin Krizi” temasıyla 2-4 Kasım 2018 tarihlerinde Nesin Matematik Köyü’nde.

Türkiye özelinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin sözleşmede korunan hak ve özgürlüklerin korunması konusunda yeterli cevabı verememesi ve pasif kalması uluslararası insan hakları yargısına karşı kamuoyunda ciddi bir güven yitimine yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan başta BM ve Avrupa Konseyi olmak üzere bütün evrensel ve bölgesel koruma sistemlerinin 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde hala ihtiyaca yanıt verip veremediği uluslararası ölçüde tartışılan bir konudur. Bu nedenle çalıştaya insan haklarının krizini konuşmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcılar davet edilmiştir. Gerek evrensel koruma sistemi olan BM, gerekse bölgesel sistemler olan Avrupa insan hakları sistemi ve Afrika insan ve halkların hakları mekanizmaları tek tek masaya yatırılacaktır.

İnsan hakları korumasının bağlantılı konuları olan mülteci meselesi ve savaş hukuku (insancıl hukuk) da güncel korumanın yeterliliği ve önleyiciliği bağlamında konunun uzmanlarınca incelenecektir. Meselenin hukuki çerçeve dışında zihin açıcı bir şekilde ele alınması adına çalıştayın son günü insan haklarının demokrasi ile ilişkisi konusuna ayrılmıştır. Son gün oturumunda insan haklarının demokrasi için vazgeçilmezliği meselesi, popülizm ve insan hakları konusu ile demokratik toplumsal hareketlerin insan haklarıyla ilişkisi ve ülkemiz ve bölgemizdeki sorunlarla ilişkisi bağlamında Katalan sorunu incelenecektir.

Etkinlikte hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, felsefe ve sosyoloji başta olmak üzere multi-disipliner bir yöntem izlenecektir. Aktif katılım ve öğleden sonra serbest tartışma usulü ile farklı disiplinlerden ve farklı ülkelerden katılımcıların bilgi alış verişi yapması ve Ege İnsan Hakları Okulu’nun sonraki çalışmaları için yöntemi katılımcıların kendilerinin belirlemesi beklenmektedir.

Çalıştayda hangi etkinlikler düzenlenecek?

Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu 2018 Sonbahar Çalıştayı’na Japonya’dan İngiltere’ ye, Kolombiya’dan Katalonya’ya pek çok ülkeden akademisyen, hukukçu ve insan hakları savunucuları katılarak sunumlarını gerçekleştirecektir. Bu sunumlar Nesin Matematik Köyü’nün masalsı atmosferinde paylaşıma açık, interaktif ve sosyal bir ortamda gerçekleştirilecektir. Üç gün boyunca yapılacak tüm sunumlar ve soru cevap bölümleri simultane çeviri ile konuklara iletilecektir. Ülkemizin ve dünyanın saygın insan hakları savunucuları üç gün boyunca konserler, resim sergileri, tiyatro oyunları ve gezilerle zenginleştirilmiş bir programda birbirleriyle tanışma ve özgür bir ortamda fikirlerini paylaşma olanağı yakalayacaklardır.

EİHO 2018 Sonbahar Çalıştayı’nda Anadolu Quartet müzik grubu bir konser verecektir. Ayrıca Amed Şehir tiyatrosu Qırıq adlı eserini sergileyecektir. Bunun dışında çalıştayın konularından da biri olan mülteci konusunda bir resim sergisi açılacaktır. Tüm konuşmacılar ve konukların katılacağı Efes ve Meryemana gezisi de yine üç günlük çalıştay içinde yapılacaktır.

Bölgede, ülkede ve dünyada insan hakları konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşandığı bir dönemde Ege bölgesinin binlerce yıllık yaratma kültürünün de verdiği güvenle yeni bir hayatın tohumlarını atmak, yerelden alınan deneyimi evrenselle birleştirip ülke sınırlarını aşıp dünya medeniyetine bir katkı koymak Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu’nun temel gayesidir.

Programa başvuru için www.nesinkoyleri.org adresini, Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu hakkında daha fazla bilgi için www.egeinsanhaklariokulu.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.”

Bir cevap yazın