Ücretsiz Eğitimlere Katılın, Afet Gönüllüsü Olun


İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi, Doğal Afetlerde Kadınlar Çalışma Grubu,  toplum afet gönüllülerinin yer aldığı arama-kurtarma ekipleri oluşturmaktadır. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek 2 günlük eğitim için 2 fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi gerekmektedir. Toplum Afet Gönüllüsü olmak ve arama kurtarma ekiplerinde yer almak için iletişim bilgilerinizi sekretaryaya (kadinmeclisi@izmirkentkonseyi.org.tr ya da hulyabilgen@yahoo.com ) bildirmeniz yeterlidir. 

Bu projenin hedefleri şöyle özetlenmektedir:
-İzmir ilinde afet öncesi hazırlıklar, afet sırasında yapılacaklar ve sonrasında yapılabilecekler konusunda kadınları bilinçlendirmek.
-İKAK(İzmir Kadın Arama Kurtarma Ekibi)’ın çekirdeğini oluşturmak ve bunu geliştirmek.
-Ayrıca “Doğal Afetler ve Kadın Kurultayı” düzenleyip kadın konusunu kamunun gündemine taşımak.
Detaylı bilgi için tıklayınız.