U2020 Seyahat Desteği


U2020 Seyahat Desteği, Ufuk 2020 Programı’na sunulacak projelerde yer almak isteyen proje yürütücüsü adaylarının, proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantıları ve TÜBİTAK tarafından uygun görülebilecek diğer toplantılara ve etkinliklere katılımı için verilmektedir.

Destek kapsamındaki etkinlikler aşağıda listelenmektedir:

  1. U2020 kapsamında başvuruda bulunmak istenen çağrıya yönelik olarak gerçekleştirilen ve www.h2020.org.tr, Avrupa Komisyonu H2020 resmi web sayfasıve/veya Avrupa Komisyonu’nun “Europe 2020” İnisiyatiflerinin web sayfalarında yer alan U2020 çağrılarına yönelik proje pazarları ve bilgi günleri,”
  2. Avrupa Teknoloji Platformu, Avrupa Sanayi Birliği benzeri stratejik ağlar yoluyla düzenlenen toplantılar,
  3. Proje koordinatör adayı tarafından, resmi yazı ile ya da e-posta yoluyla davet edilen konsorsiyum toplantıları,
  4. Proje yürütücüsü adayının talep etmesi durumunda TÜBİTAK’ın onay vereceği diğer toplantılar.

U2020 Seyahat Desteği’ne seyahatten en az 15 gün önce veya seyahat gerçekleştikten sonra 1 ay içinde başvuru yapılabilmektedir.

U2020 Seyahat Desteği’ne başvuracak adayların bir tüzel bir kişilikte görev yapıyor olmaları gerekmektedir.

U2020 Seyahat desteği için üst limit 1.500 Avro‘dur.

7 Ocak 2015 itibariyle TÜBİTAK tarafından onaylanan Seyahat desteği başvuruları için yurtdışındaki etkinliklere katılımı desteklenmesi uygun bulunmuş olan her bir kişiye, konaklayacağı her bir gece için ayrıca 60 Avro gündelik ödemesi yapılacaktır. Bu ödeme, yurt içi etkinlikler için 60 TL olacaktır. (Yurt içi gündelik uygulaması 7 Mart 2015 tarihli Bilim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.)Gündelik ilgili desteğin üst limiti dahilinde ödenecektir. Gündelik ödemesi, destek kapsamındaki diğer ödemelerle birlikte gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.