Türkiye’nin Katılım Sağladığı Birlik Programı Sayısı Dörde Yükseldi


19 Mayıs 2014 tarihinde imzalanan Erasmus+ ve 4 Haziran 2014 tarihinde imzalanan Ufuk 2020 Programlarının ardından, 16 Temmuz 2014 tarihinde imzalanan Fiscalis 2020 ve Gümrükler 2020 Programları katılım anlaşmalarıyla, ülkemizin 2014-2020 yılları arasında üye olduğu Program sayısı dörde çıkarılmıştır.

Türkiye’nin Yaratıcı Avrupa Programı ile İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programına katılım sağlaması yönünde de Avrupa Komisyonu ile mutabakata varılmış olup, katılım anlaşmalarının imzalanması için gerekli hazırlıklara devam edilmektedir.

Fiscalis 2020 ve Gümrükler 2020 Programlarına Katılım Anlaşmaları İmzalandı

Fiscalis 2020 ve Gümrükler 2020 Programları, vergilendirme ve gümrük alanlarında AB üye ülkeleri arasındaki bilgi paylaşımının ve ortak uygulamaların geliştirilmesini hedeflemektedir. Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Program kapsamında çalıştaylara ve seminerlere katılımı, iyi uygulamaların paylaşımı gibi faaliyetleri desteklenecektir.

Fiscalis 2020 Programı 243, Gümrükler 2020 ise 547 milyon Avro bütçe ile uygulanacaktır. 

Fiscalis 2020 hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Gümrükler 2020 hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak: AB Bakanlığı