Türkiye’nin Girişimci ve Yenilikçi 50 Üniversitesi Açıklandı


TÜBİTAK’ın üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıraladığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından açıklandı.

TÜBİTAK’ın ilk kez 2012’de hazırladığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile her yıl Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi belirleniyor. 2014 yılı endeksi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından açıklandı. Buna göre ilk üç sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer aldı.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına böylelikle girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyor.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre sıralandı. 23 göstergeden oluşan endeks kapsamında yaklaşık 900 bin hücrelik veri seti 6 aylık yoğun bir çalışma sonunda toplandı ve çeşitli kontrollere tabi tutularak değerlendirmeye alındı.

Bu sene üçüncüsü açıklanan endeks çalışmalarına, YÖK ve TÜİK’in yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE, Kalkınma Bakanlığı, TÜBA, TTGV, KOSGEB ve üniversiteler katkı sağladı.

144 Üniversite Değerlendirmeye Alındı

Endeks kapsamında 50 ve üzeri öğretim üyesi olan 144 üniversite hesaplamaya dahil edildi. Bu yıl, ilk 10’a bir yeni üniversite dâhil olurken, ilk 10’daki 8 üniversitenin yeri bir önceki döneme göre değişiklik gösterdi. Aynı şekilde ilk 20’ye 2; ilk 50’ye 4 yeni üniversite dâhil oldu.

2014 Yılı İlk 10 Sıra

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
TOBB ETÜ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Selçuk Üniversitesi
Listenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

2013 Yılı İlk 10 Sıra

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Özyeğin Üniversitesi
Koç Üniversitesi
TOBB ETÜ
Hacettepe Üniversitesi
Listenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

2012 Yılı İlk 10 Sıra

Sabancı Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Koç Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
TOBB ETÜ
Listenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: TÜBİTAK