Türkiye’nin En Kapsamlı Yaygın Eğitim Metotları Sitesi Açıldı


Türkiye’nin en kapsamlı yaygın eğitim metotları sitesi www.yayginegitim.org açıldı.

Yaygın eğitim, 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında uluslararası eğitim politikası söyleminin bir parçası olarak karşımıza çıktı. Tekrarlayan ve hayat boyu öğrenme kavramlarıyla ilişkili olan yaygın eğitim Avrupa Komisyonu’nun da benimsediği ve AB Projelerinde uygulamaya teşvik ettiği bir metodolojidir.

Yaygın Eğitim, insanların kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini gönüllülük temelinde destekleyen, katılımcılara ve yapılandırılmış uygulamalara (faaliyetler nadiren geleneksel ritimlere veya müfredat konularına bağlansa da) dayanan bir metodolojidir. Yaygın öğrenme, günlük yaşam aktiviteleri (iş, aile, boş zaman vb.) sırasında yaparak öğrenmeyi de teşvik eder. Ayrıca yaygın öğrenmeyle gençlerin sosyal içerme, ayrımcılık karşıtı olma ve aktif vatandaşlık gibi önemli kavramları öğrenmeleri de kolaylaşmıştır.

Ülkemizde de birçok eğitim kurumunun benimsediği ve gerçekleştirilen projelerde aktif olarak kullanılan yaygın eğitim metotlarına Türkçe olarak ulaşmak ve uygulayabilmek büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bu probleme çözüm olan yayginegitim.org ; bireylerin tamamen ücretsiz ve hızlı bir şekilde Türkçe olarak yaygın eğitim metotlarına ulaşabilmesi için IPEC tarafından kurulan Türkiye’nin en kapsamlı yaygın eğitim metotları sitesidir. Kar amacı gütmeyen tamamen gönüllü çevirmenlerin ve katkı sağlayanların desteğiyle sürdürülebilir şekilde ücretsiz olarak yayınına devam edecektir…

yayginegitim.org içerisinde şimdiden 100’den fazla yaygın eğitim metodu bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Metotlar içerisinde; Atölyeler, Değerlendirme & Geri Bildirim, Hareketlendiriciler & Isınma Oyunları, Simülasyonlar, Tanışma Oyunları gibi çeşitli metotlara ulaşmak mümkündür.

Hali hazırda var olan binlerce İngilizce kaynak Türkçe’ye çevrilmeyi ve gençler tarafından doğru anlaşılıp uygulanmayı bekliyor. Gönüllü olarak çeviri yaparak birçok gencin yaygın eğitim metotlarına ulaşmasına katkı sağlayacak çevirmen arkadaşlara da ihtiyaç vardır. Hiçbir karşılık beklemeden binlerce gence faydası dokunacak çevirmen arkadaşların hem motivasyonları hem de aidiyet duygularının artması, çevirilerinin kalitesinin yükselmesi ve ellerinden geldiğince daha fazla kaynağı çevirmeleri için küçük bir ödüllendirme sistemi de bulunmakta.

Eğer çeviri yaparak destek olmak isterseniz; http://www.yayginegitim.org/gonullu-cevirmen-olun/ adresini ziyaret edebilirsiniz.