Türkiye’de Yapılan Referandumla İlgili AB’den Açıklama


Türkiye’de düzenlenen referandumla ilgili olarak Komisyon Başkanı Juncker, Yüksek Temsilci /Başkan Yardımcısı Mogherini ve Komisyon Üyesi Hahn tarafından yapılan açıklama

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi /Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn tarafından bugün yayımlanan açıklama:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 21 Ocak 2017 tarihinde kabul edilen anayasa değişiklikleriyle ilgili olarak Türkiye’de yapılan referandumla ilgili gelen sonuçları kayda geçiriyoruz.

AGIT/ODIHR Uluslararası Gözlem Misyonunun değerlendirmelerini, iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili olanları da dâhil olmak üzere, bekliyoruz.

Anayasal değişiklikler ve özellikle de bunların uygulamada getirdikleri, Avrupa Birliğine aday bir ülke ve Avrupa Konseyi’nin bir üyesi olarak Türkiye’nin taşıdığı sorumluluklar ışığında değerlendirilecektir.

Türkiye’yi, olağanüstü halle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, Avrupa Konseyinin endişe ve tavsiyelerini dikkate alması doğrultusunda teşvik ederiz. Birbirine çok yakın [oranlarda gerçekleşen] referandum sonucu ile anayasal değişikliklerin getireceği kapsamlı neticeler dikkate alındığında, bu değişikliklerin uygulanmasında, olabilecek en geniş ulusal uzlaşıyı aramaları hususunda da Türk makamlarına çağrıda bulunuruz.”

Kaynak