Türkiye’de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler


Kaos GL’nin yayınladığı “Türkiye’de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler” kitabında derlenen makaleler homofobi ve transfobi temelli eşitsizlik ve ayrımcılıklar ile mücadeleye dair farklı disiplinlerden tespitler ve öneriler getirmektedir. Söz konusu homofobi ve transfobi olduğunda mücadelenin siyasal, hukuki, kültürel, sosyal, akademik; kısacası tüm yönleriyle birlikte götürülmesi gerektiği açıktır. Bu açıdan, kitaptaki yazılar Türkiye’de lezbiyenlerin, geylerin, biseksüellerin, transların ve intersekslerin birbirinden farklı ve hayatın her alanını kuşatan gereksinimlerine ve taleplerine ilişkin ayrıntılı tahlillerde bulunmak yerine, sistematik ve bütüncül analizler üzerinden bir paradigma değişikliğini önermektedir.

Editörlüğünü Murat Köylü’nün yaptığı kitap, 2013-2015 yılları arasında Kaos GL Derneği tarafından yürütülen, “Kamu Kuruluşlarında, Parlamentoda ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transların İnsan Haklarına Dair Farkındalığı Güçlendirmek” projesinin çıktısı. Kitapta, Prof. Dr. Melek Göregenli, Prof. Dr. Simten Coşar, Prof. Dr. Mutlu Binark, Doç. Dr. Ayşen Candaş, Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve Dr. Salih Şahin’in LGBTİ haklarına ilişkin yazıları yer alıyor.

Kaynak