Türkiye Kültür Varlıkları Haritası Artık Çevirimiçi


Hrant Dink Vakfı’nın Türkiye Kültür Varlıkları haritası (turkiyekulturvarliklari.com), Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi toplumlarının kamusal taşınmaz kültürel mirasını belgeleyerek, Türkiye coğrafyasında çokkültürlülüğün ve çokkatmanlılığın görünürlüğünü sağlıyor. Basılı birincil ve ikincil kaynakların yanı sıra, başta Başbakanlık Osmanlı Arşivleri olmak üzere çeşitli arşivlerden derlenen kilise, okul, manastır, mezarlık, sinagog, yetimhane ve hastanelere dair temel bilgiler ile bu yapıların yaklaşık coğrafi koordinatları, etkileşimli bu çevirimiçi haritada paylaşıldı.

Türkiye Kültür Varlıkları haritası devam eden bir çalışma; zenginleşmesi için öncelikli koşul kullanıcılarının katkısı. Haritanın, araştırmacılardan gezginlere, öğrencilerden memleket hasreti çekenlere, çeşitli kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamasını, onlardan gelecek öneri, ekleme ve düzeltmelerle büyüyüp gelişmesini umuyor.

Kaynak: Hrant Dink Vakf