Türkiye, AB Sivil Koruma Mekanizmasına Katılıyor


Türkiye’nin Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasına katılımını öngören anlaşma, 06 Mayıs 2015 tarihinde taraflarca imzalandı.

Türkiye, Avrupa afet yönetimi ve acil durum müdahale işbirliği çerçevesine katıldı. Türkiye’nin AB Sivil Koruma Mekanizmasına resmi olarak katılımına ilişkin anlaşma bugün, Avrupa Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu Üyesi Christos Stylianides ile Türkiye’nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-AFAD başkanı Dr. Fuat Oktay tarafından imzalandı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Komisyon Üyesi Stylianides şunları söyledi: “Türkiye, afetler karşısında daha hazırlıklı olmak ve ortaya çıkabilecek krizlere birlikte ve daha etkili bir şekilde müdahale etmeye yönelik ortak hedefimiz çerçevesinde değerli bir ortak olacaktır. Her geçen gün felaketlere daha açık hale gelen dünyamızda birlikte hareket etmemiz; sahip olduğumuz uzmanlığı, beceri ve deneyimleri hepimiz için seferber etmemiz gerekiyor. Sivil Koruma Mekanizması da tam anlamıyla budur.”

Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Türkiye, ortak sivil koruma eğitimleri ve tatbikatlarının da arasında bulunduğu önemli işbirliği fırsatlarına erişim sağlayacak; afet önleme ve hazırlık projelerinde yer alacak; acil durumlarda Avrupa sivil koruma makamlarıyla doğrudan irtibat kurabilecek; eşgüdüm halinde yürütülen Avrupa insani yardım operasyonlarına, AB ulaştırma eş-finansmanına, en iyi uygulamalara ve daha fazlasına katılacaktır. Aynı ölçekte önemli bir diğer husus ise Türkiye’nin kendi uzmanlığı ve inisiyatifleriyle sağlayacağı katkılardır.

Türkiye’nin AB Sivil Koruma Mekanizmasına katılımı, Brüksel’de iki gün boyunca sürecek olan ve dünya çapındaki afet yönetimi uzmanlarını en iyi uygulamaları paylaşmaları ve işbirliğini her düzeyde geliştirmeleri amacıyla bir araya getiren Avrupa Sivil Koruma Forumu ile eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir.

Ön bilgi

AB Sivil Koruma Mekanizması 32 Avrupa ülkesi (AB 28 artı Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, İzlanda, Karadağ ve Norveç) arasında afete müdahale, hazırlıklı olma ve afetin önlenmesi alanlarında işbirliğine imkan sağlamaktadır. Sırbistan kısa süre önce Mekanizma’ya üyelik anlaşmasını imzalamıştır. Komisyon’un desteğiyle, katılımcı ülkeler, dünyanın dört bir yanında afete uğramış ülkelerin kullanımına sunulabilecek şekilde kaynaklarını bir havuzda toplamaktadır. Aktif hale getirildiğinde Mekanizma sağlanacak desteği koordine etmektedir.

Mekanizma Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) aracılığıyla Avrupa Komisyonu tarafından yönetilmektedir. 7/24 faaliyette olan ERCC dünya genelinde risk ve acil durumları izlemekte ve acil durumlar ortaya çıktığında bir bilgi ve koordinasyon üssü olarak hizmet vermektedir. Diğer görevlerinin yanı sıra ERCC, katılan ülkelerin sahadaki durumdan birebir haberdar olmasını ve mali ve ayni yardım yapılması konusunda bilgilendirilmiş karar alabilmesini sağlar.

Türkiye 2011 depreminin ardından ve Suriye’deki çatışmanın sonuncunda ortaya çıkan mülteci krizinde AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla destek almıştır.

Daha fazla bilgi için

Avrupa Komisyonu insani yardım ve sivil koruma birimi:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu