Türkiye-AB Ortaklık Komitesi 125. Kez Toplanıyor


Türkiye ile o dönemki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaşması kapsamında kurulan Türkiye-AB Ortaklık Komitesi’nin 125. Toplantısı 28 Kasım 2017 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecektir.

Türkiye-AB İlişkilerinin teknik düzeyde takibini yürüten Ortaklık Komitesi, ortaklık ilişkisi ve müzakere sürecindeki son gelişmeleri ele alacaktır.

125. Ortaklık Komitesi’nin gündeminde “Müzakere Sürecinde Mevcut Durum”“Siyasi ve Ekonomik Kriterler”, “Üst Düzey Ekonomik Diyalog”, “Adalet ve İçişleri”, “Çevre ve İklim Değişikliği”, “Türkiye- AB Enerji Diyalogu”, “Ulaştırma”, “Gümrük Birliği, Ticaret ve İç Pazar Konuları”, “Vergilendirme” ve “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı” başlıkları yer almaktadır.

Avrupa Birliği Nezdindeki Daimi Temsilcimiz BüyükelçiFaruk Kaymakçı başkanlığındaki Türk heyeti, Ortaklık Komitesi çalışmalarının koordinasyonunu yürüten Avrupa Birliği Bakanlığının yanı sıra, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası,Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu temsilcilerinden oluşmaktadır.ToplantıyaAB tarafındanüye devletler,AB Konseyi ve AvrupaKomisyonu yetkilileriile Avrupa Dış İlişkiler Servisi temsilcilerikatılacaktır.