Türk Tıp Öğrencileri Birliği Webinarları


Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC -Turkish Medical Students’ International Committee) 1952 yılında tıp öğrencileri tarafından oluşturulmuş, siyasi olmayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda faaliyet göstermektedir.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği faaliyetlerini altı çalışma kolundaki (Bilimsel Araştırma Değişimi, Halk Sağlığı, İnsan Hakları ve Barış, Staj Değişimi, Tıp Eğitimi, Üreme Sağlığı) etkinlikleri ile yürütmektedir. Ayrıca tıp öğrencilerine her yıl yaptığı sempozyum ve bölgesel toplantılar ile kapasite geliştirici platformlar sağlamaktadır. İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu’nun özellikle ilgilendiği konu başlıkları ise çocuk hakları ve sağlığı, mülteci hakları ve sağlığı, LGBTI hakları ve sağlığı, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve sağlığa etkileri, hekim-hasta hak ve sorumlulukları, savaş ortamında hekimlik olarak özetlenebilir.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi

Konuşmacı: Ayşegül Esin (Uluslararası Çocuk Merkezi-ICC)

Tarih: 11 Ekim 2017

Saat: 20.00

Webinar linki: https://www.youtube.com/watch?v=R8bBeeFR83E

 

Temel Çocuk Hakları ve Çocuğa Yönelik Şiddet

Konuşmacı: Işıl Erdemli (Uluslararası Çocuk Merkezi-ICC)

Tarih: 27 Ekim

Saat: 16.00

Webinar linki: https://www.youtube.com/watch?v=UInfCne-OOg

 

Etkinlik ile ilgili sorularınız ve katkılarınız için bizlere; Facebook:TurkMSIC SCORP

Gmail ve YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği

İnsan Hakları ve Barış Takımı