TÜBİTAK Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı


TÜBİTAK’ın genel misyonu; “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır”. Bu misyona uygun olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı başlatılmıştır.

Kimler Başvurabilir?

Bu destek kapsamında büyükşehir belediyelerinin bilim merkezi kurulması projeleri desteklenecektir.

Bilim merkezlerinin en az kuruluşu kadar emek gerektiren işletilmesi sürecini yürütmek, gerekli tüzel kişiliğe ve yönetim yapısına sahip olmasını sağlamak, gerekli bütçe, fiziksel ortam ve insan kaynağı gereksinimlerini sağlamak açısından yeterince esnek ve dinamik bir yapıya sahip olan; kamu kaynaklarını etkin kullanabilen, bilim merkezinin yer alacağı şehre ait altyapı ve ulaşım çalışmalarını en etkili şekilde yürütebilecek olan büyükşehir belediyeleri, bu destek kapsamında Proje Yürütücüsü Kurum olarak uygun görülmüştür.

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Büyükşehir Belediyeleri’nin yazılı talebi üzerine süreç başlar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.