TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı


   BİGGBEST Projesi

TÜBİTAK Marmara Teknokent, girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında Uygulayıcı Kuruluş olarak girişimcilik projelerini kabul etmektedir.
BAŞVURU MERCİ TÜBİTAK http://www.biggbest.com/basvur
ÇAĞRI İÇERİĞİ Programın ilk aşaması kapsamında girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesi sürecinde girişimcilerin eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile desteklenmesi, iş fikirlerinin doğrulanması ve 1. aşama sonunda girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerini uygun bulma gibi işlevlerin yerine getirilmesinden ise BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olarak TÜBİTAK Marmara Teknokent sorumludur.
KİMLER BAŞVURABİLİR
KOŞUL DETAY
Üniversite Öğrencisi veya Mezun olma koşulu Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir

lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler

Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri
Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden

birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış

kişiler

Daha önce destek almamış olma Başvuru Sahiplerinin daha önce Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği

ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması

kapsamında sermaye desteği almamış olması gerekmektedir.

Halihazırda bir firması olmamak Başvuru Sahiplerinin başvuru tarihi itibariyle

Herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer

almıyor olmaları gerekmektedir. Ancak başvuru

öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılarak başvuru yapılabilir.

BAŞVURU ALANLARI
ALAN AÇIKLAMA
Akıllı Ulaşım

 

Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.

 

Enerji ve Temiz Teknolojiler

 

Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.

 

 

İleri İmalat ve Sanayi 4.0

 

 

 

 

 

Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.

 

 

 

İletişim ve Sayısal Dönüşüm

 

IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.
Sağlık ve İyi Yaşam

 

İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.

 

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

 

Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.

 

   
ÖNEMLİ HUSUS
  • Başvuru yapılan iş fikirlerinin yukarıda belirttirilen Öncelikli Alanlarla ilgili olması gerekmektedir.
  • Girişimci Adayları, programa tek bir iş fikri ile başvuru yapabilirler.
  • Açık Öğretim Fakültesi mezunları uygun başvuru sahibi değildir.

 

KATILIMIN SAĞLAYACAĞI İMKANLAR
SAĞLANACAK İMKAN DETAY
TÜBİTAK 1512 (BİGG) Programı kapsamında 1. Aşama kapsamında sağlanacak imkanlar Ön elemeyi geçen Girişimci Adayları, eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile desteklenecek ve TÜBİTAK 1512 (BİGG) Programının 2. Aşaması için İş Planını geliştirilmesi ve doğrulanması sağlanacaktır.
KOSGEB Girişimcilik Sertifikası BİGGBEST programına katılmaya hak kazanan ve 1. Aşama eğitimlerini alan her Girişimci Adayı, TÜBİTAK tarafından 2. Aşamaya kabul edilsin ya da edilmesi KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikasına sahip olacaktır; dolayısıyla KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden yararlanmaya hak kazanacaktır.
 

Birlikte proje üretmek ve işbirliği geliştirmek için;

 

Emre KAYACI ekayacı@marmarateknokent.com.tr

Sebahattin ATİLLA satilla@marmarateknokent.com.tr

Ayrıntılı bilgi için tıklayın