Toplum Gönüllüleri Vakfı Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Rehberi


Toplum Gönüllüleri Vakfı Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı kapsamında bir rehber kitapçık yayınladı.

Kitapçık, Toplum Gönüllüsü gençlerin yerel örgütlenmelerinde yapacakları toplumsal cinsiyet çalışmalarına yol gösterici olması amacıyla hazırlanmış, yapılacak çalışmalara alternatif öneriler ve kaynaklar sunulması hedeflenmiştir.

Rehber kitapçık aynı zamanda, Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı kapsamında Genç Kadın Fonu’nun düzenlediği Yaz Dönemsel Projesi katılımcılarının katkıları ile oluşturulmuştur.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Toplum Gönüllüleri Vakfı Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Rehberi [5.45 MB]