TEV-Garring Vakfı Danimarka Bursları


Türk Eğitim Vakfı, Garring Vakfı Fonundan 2018–2019 öğretim yılında; maddi olanakları sınırlı, başarılı gençlere Danimarka’da, İngilizce eğitim veren Danimarka Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi, İnşaat, Kimya Mühendisliği, Teknik Biyokimya ve Bioteknoloji dallarında ve ilgili alanlarda öğrenim görenlere yüksek lisans (Master’s Degree) öğrenimi için burs verecektir.

  • Burs süresi MSc için en fazla 24 aydır ve Eylül-Ekim 2018’de yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.
  • DTU’da yüksek lisans başvuruları her yıl Ocak ayı ortasında sona erer, bu nedenle adayın bir an önce DTU’da ilgili bölüm ile temasa geçmesi ve başvurusunu yapması gerekir. international@adm.dtu.dk
  • DTU’nun Başvuru tarihleri http://www.dtu.dk/english/Education/msc/Admission-and-deadlines
  • DTU’ya başvuru sürecinde TEV_GArring Vakfı bursuna adaylık koşullarını taşıyanlar ve bu bursa başvurup dosyasını TEV’e iletip burs için aday olanlardan DTU başvuru kayıt ücreti (100 Euro) almayacaktır. Adaya ayrıca süre verecek ve TEV’den aday hakkında bilgileri 16-18 Ocak tarihleri arasında alacaktır. Burs almaya hak kazananların başvuru ücretleri ile okul ücreti burs kapsamında olacaktır.
  • DTU başarılı öğrenciler için okul ücreti bursları sağlar. Bu nedenle adayın başvuru sırasında okul ücreti bursundan muafiyet için DTU’da ilgili bölüme başvurması ve DTU’nun istediği belgeleri DTU’ya iletmesi ayrıca Garring Vakfı bursu adayı olduğunu bildirmesi gerekir. TEV-Garring Vakfı burs sonuçları 2018 Nisan ayı ilk haftasında kesin olarak belirlenecektir. Aday bu tarihte kesin olarak burs aldığını bildirebilir.  DTU adaylardan akademik başarılarını belgelemelerini ve ayrıca varsa ödüller ile sosyal, gönüllü çalışmalar gibi ayrıntılar ister. Adaylar bunlara dikkat etmelidir. DTU’nun güncel uygulamaları dikkate alınmalıdır. TEV-Garring Vakfı bursundan yararlanmak için okul ücreti muafiyetinden yararlanmak istediğini DTU’ya ilgili bölüme bildirebilir.   http://www.dtu.dk/english/education/msc/tuition_fees_and_terms_of_payment/tuition_fee_waivers

 

1)    ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

  •  T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamaları (1988 doğumlular müracaat edebilir.),
  • Yukarıda belirtilen dallarla ilgili alanlarda öğretim yapan fakültelerden mezun olmaları (Son sınıf öğrencileri de başvurabilirler.),
  • Lisans Genel Not Ortalamasının en az 3 olması, , (Yalnızca Türkiye’deki TC üniversitelerinde öğrenim görenler.)
  • İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemeleri, (TOEFL sınavında en az 79-80 IELTS 6,5) Bu madde açıklaması için aşağıdaki 3 nolu sınav sonuçları bölümüne bakınız.

 

2)    YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

Adaylar hazırlayacakları belgeleri aşağıdaki sıraya göre en üste 1 gelecek şekilde telli plastik dosyaya koyacaklardır.

1)      TEV başvuru formu, http://yurtdisi.tev.org.tr/ (TEV başvuru online form doldurulması zorunludur, çıktısı dosyaya eklenecektir)

2)      Yükseköğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak İngilizce referans mektupları,

3)  Adayın ilgi duyduğu çalışma alanlarını ve kendisini Danimarka’da okumaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık Türkçe yazı,

4)    Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı İngilizce örneği (Okuldan ya da Noterden),

5)  Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren İngilizce transkript,

6)  Varsa kabul belgesi, GRE ve TOEFL ya da IELTS sınav sonucu,

7)  Aile nüfus kaydı ile nüfus cüzdanı fotokopisi, (birer adet, e-devlet sayfasından da alınabilir)

8)  İki adet vesikalık fotoğraf,

9)  Aile gelir durumunu gösterir belgeler, (Maaş bordrosu, gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi gibi)

Kapsayacak başvuru dosyasını,

a)       Tüm belgelerin postaya vermeden ya da teslim etmeden önce düzgünce taranıp pdf olarak yurtdisiburs@tev.org.tr  ya da Htuysuz@tev.org.tr ye iletilmesi ve sonrasında,

b)       Tüm belgelerin telli plastik dosyaya düzgünce takılıp,

En geç en geç 16 Ocak 2018 tarihine kadar TEV İstanbul Genel Merkezine iletebilir ya da verebilirler.

* Posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.