Teknoloji Üretimini Desteklemek için Risk Sermayesi Fonu Kuruluyor


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Yatırım Fonu ortaklığında geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından yürütülecek Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Stefano Manservisi  ve akademisyenlerin katılımı ile kamuoyuna tanıtılacaktır. Risk Sermayesi Fonu, Ar-Ge ve yenilik çalışmaları sonucu ortaya çıkmış fikirlerini ticarileştirmek isteyenlere finansal destek sağlayacaktır. Fondan yeni girişimciler, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketleri (spin-off), akademisyenler faydalanabilecektir.

Proje, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin eş finansmanıyla yaklaşık 30,5 milyon avro ile desteklenecektir.

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı