TechSoup Türkiye ile Sivil Toplum İçin Yazılım Bağışı Sürüyor


STGM’nin yürüttüğü program kapsamında Türkiye’deki STÖ’lere Microsoft, Google, BitDefender, Symantec, Adobe, Inbox Mail Marketing’in yazılım ve hizmetleri sunuluyor.

Güçlü ve demokratik bir sivil toplum vizyonu ile çalışan STGM, sivil toplumun dijital güçlenmesini öncelikli alanlardan birisi olarak tanımlayarak bilişim teknolojileri ve yeni medya iletişimini çalışmalarının odağına yerleştirdi.

STÖ’lerin kendi yapabilme kapasitelerinin gelişmesinin, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili ve verimli şekilde kullanmalarından, bunun için de teknolojiye ve bilgiye erişim olanaklarının artmasından geçtiğine inanıyoruz. Bunun ilk adımı olarak da TechSoup Global* ile birlikte STÖ’ler İçin Yazılım Bağışı Programını Türkiye’de hayata geçirdik.

Kimler Yazılım Bağışından Faydalanabilir?

TechSoup Türkiye Yazılım Bağışı Programı’ndan faydalanabilmek için, Türkiye’de kayıtlı, dernek veya vakıf statüsünde bir sivil toplum örgütü olmanız, ayrıca donör kuruluşların belirlediği alanlarda aktif olarak çalışıyor olmanız gerekiyor.

Bağış için genel uygunluk kriterlerini ve başvuru için gereken belgeleri web sitesinde bulabilirsiniz.

www.techsoupturkiye.org.tr
destek@techsoupturkiye.org.tr

Bir cevap yazın