TACSO İnsandan İnsana (P2P) Programı’ndan Anket Çalışması


İnsandan İnsana (P2P) Programı  bileşeni, Batı Balkan Ülkeleri ile Türkiye’deki STK’ların, Avrupa Birliği Kurumlarını ziyaret ederek ve AB ülkelerinden STK’larla toplantılarda bir araya gelerek; AB ve katılım sürecine ilişkin bilgi edinmelerine, uluslararası ve bölgesel düzeyde ortaklıklar, ağlar kurmalarına, genişleme ve ortaklık perspektifinden karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

TACSO, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü desteği ile  İnsandan İnsana (P2P) Programı etkinliklerinin planlanması, organize edilmesi ve takip toplantılarının düzenlenmesi sorumluluğunu üstlenmiştir.

İnsandan İnsana (P2P) Programı  için konu başlıkları her bir yarıyılda, STK’ların önerileri dikkate alınarak belirlenecektir. Konu başlıkları ve etkinliklere ilişkin nihai liste, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü, AB Delegasyonları ve TACSO Ulusal Danışma Kurulları ile istişareler sonunda oluşturulacaktır.

İnsandan İnsana (P2P) Programına ilişkin yeni çağrı ile ilgili ankete ulaşmak için tıklayınız.