Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı


Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında yönetmelik yayımlandı.Yönetmelikte, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin ilke, usul ve esaslar yer alıyor.

İçinde Sivil Toplum İstişare Kurulunun da tanımlandığı yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.