Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller Öneriler Raporu Yayımlandı


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından fonlanan Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan ve TÜSEV tarafından yayımlanan “Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller Öneriler” raporu sivil toplum için elverişli ortama dair yasal engelleri belirleyerek çözüm önerileri sunmaktadır.

Üç bölümden oluşan raporun ilk bölümünde uluslararası insan hakları hukukunda yer alan örgütlenme özgürlüğüne ilişkin standartlar ile Anayasa’nın bu kapsamla ne kadar uyumlu olduğu değerlendirilirken, ikinci bölümünde örgütlenme özgürlüğü ile bağlantılı olarak ifade özgürlüğü, bilgi edinme hakkı ve toplanma özgürlüğü gibi haklar ile nefret söylemi ve adalete erişim konularına yer verilmektedir. Son bölümde ise Türkiye hukukunda örgütlenme özgürlüğü ile ilgili yasal düzenlemeler ve öneriler yer almaktadır.

Raporun tamamını TÜSEV’in web sayfasında bu bağlantıdan indirebilirsiniz.