Sivil Toplum için PSİKODRAMA Eğitimi


Kadıköy Kent Konseyi, TÜSODER ile işbirliğinde sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yapanlara yönelik psikodrama eğitim programı düzenliyor.

Bu eğitimlerin amacı; psikodramanın yaratıcı ve etkinlik gerektiren ortamında, insanı insanla, insanı toplumla buluşturmayı hedeflerken, çağımız insanının kendini ve çevresini sorgulamasının ancak etkin, insancıl bir çaba ile gerçekleştirileceği ilkesini temel almaktadır.

Psikodrama ile Fayda Nasıl Sağlanır?

Psikodrama, eyleme dayalı iç görü kazanılmasını hedefleyen bir psikoterapi yöntemidir. “Anlatma yap!” somutlaştırma ilkesi psikodrama yönteminin temelini oluşturur. Kendi gerçeğini eylem metoduyla keşfeden kişi, onu yeniden değerlendirme ve değiştirme gücüne sahip olur. Yaşayarak öğrenme değişimin kalıcılığını sağlar. Bu durum kişilerin davranışlarının düzenlenmesine de olanak sağlar.

Psikodrama yöntemiyle kurumun içinde yaşam grupları

Bu eğitim, kişiler arası iletişimi arttırmaya, takım ruhu kazandırmaya, takım içi güven oluşturmaya, takım çalışması yaparak gelişime yöneliktir.

İletişim Becerileri Grupları

Grup Kimliği Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Dinleme Becerileri

Departman İçi İletişim

Departmanlar Arası İletişim

Takım Oluşturma

Takım Çalışması

Takım Çalışmasında Liderlik

Etkin Liderlik

 

Psikodramanın hedefi aşağıdaki sıralanan modüllerin gelişimini sağlamaktır

1.Modül: İletişim

Sağlıklı iletişim kurabilen çalışanların olduğu bir iş yerinde elbette ki üretim de sağlıklı devam edecektir. Bu düşünceden yola çıkarak amacımız çalışanların özel yaşamlarında ve iş yaşamlarında sağlıklı ilişkiler geliştirmelerini sağlamaktır. Bu modülümüzde; iletişimin temel kavramları ile birlikte çatışma çözme, hayır diyebilme, sağlıklı soru sorma ve cevap verme becerilerini kazandıracaktır.

  1. Modül: Empati

Sağlıklı iletişimin yapı taşı olan ‘empati’yi bu öneminden yola çıkarak ayrı bir modül haline getirdik. Bu eğitim ile çalışanlar yansıtmalı dinleme yoluyla, karşısındakinin duygularını ve bakış açısını yargılamadan, eleştirmeden ya da suçlamadan araştırarak dinleme becerisi kazanacaklardır.

  1. Modül: Stresi kazanıma dönüştürmek

Amacımız stresin bedensel ve psikolojik etkilerinin farkına vardırarak dezavantajdan avantaja çevirme becerisi kazandırmaktır. Bu eğitim sonunda çalışanlar stresin temel kavramları ve nedenleri ile beraber kendi duygularının, düşüncelerinin ve bedenlerinin farkına varıp, stres esnasında meydana gelen değişimleri yönetme ve verimli hale getirme becerisi kazanacaklardır.

Bu etkinlik Kadıköy Kent Konseyi ve TÜSODER işbirliğinde yapılmaktadır.

Başvuru koşulları:

Eğitim programı 25.07.2017 tarihinde İstanbul’da (Tasarım Atölyesi Kadıköy / TAK) gerçekleştirilecektir. Programa en fazla 15 katılımcı kabul edilecektir. Tüm katılımcıların program saatleri içinde (14:00 – 18.00) katılımı taahhüt etmesi beklenmektedir.

Eğitime katılmak isteyenlerin 22.07.2017 tarihine kadar aşağıdaki başvuru formunu doldurmaları gereklidir. Başvuru formu: https://docs.google.com/forms/d/1iaVZl53mHFj5ed7uiyvC9dzEqjz9VJzW9gwTBRac-Zs/prefill

Şehir dışından katılmak isteyenler için mali destek sunulamamaktadır.