Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu Üyeliği için Açık Çağrı


Türkiye’deki aktif bireyler (aktivistler), sivil toplum örgütleri (STÖ), ağlar ve platformların desteklenmesi için Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı (Sivil Düşün) uygulama aşamasına 22 Kasım 2012 tarihinde başlamıştır. 1 Haziran 2018 itibarıyla 3’üncü uygulama dönemi başlayan Sivil Düşün, 28 Şubat 2020’de sona erecektir. Sivil Düşün, Ankara’dan yürütülmektedir.

Sivil toplum danışma süreçlerinde dile getirilen ihtiyaçlar çerçevesinde şekillendirilen Sivil Düşünaşağıdaki faaliyetlerle Türkiye’de sivil toplumun gelişmesine katkı vermeyi amaçlamaktadır:

  • Sivil toplumun ve aktivistlerin hak temelli girişimlerini desteklemek,
  • Sivil toplumun ve aktivistlerin ağ oluşturma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini desteklemek,
  • Sivil toplum ve insan hakları alanlarındaki AB destekleri konusunda STÖ’ler ve aktivistlerde farkındalık yaratmak üzere AB Türkiye Delegasyonu’nu desteklemek.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme

Yönlendirme Kurulu üyeliği için başvuru süreci 8 Ekim- 19 Ekim 2018 tarihlerinde açık olacaktır. Teknik Destek Ekibi, kısa-liste oluştuktan sonra başvuruları onay için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na sunacaktır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun onayından sonra Sivil Düşün’ün şeffaflığının arttırılması amacıyla Yönlendirme Kurulu üye listesi Sivil Düşün web sitesinde yayımlanacaktır.

Başvurular kuruluş ile ilgili aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Başvuran örgütün, kuruluş amaçları, çalışma alanı, mevcut uygulamaları, Sivil Düşün’e nasıl katkı vereceğine dair yaklaşımını içeren bir niyet mektubu sunması beklenmektedir. Niyet mektubu söz konusu kuruluşu Yönlendirme Kurulu’nda temsil etmesi planlanan iki üye/çalışanının ismini içermeli ve söz konusu kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmalıdır. Tüzel olmayan yapılar, karar alma mekanizmalarının bilgisi dahilinde niyet mektubu ile başvuru yapabilirler.

Başvurular info@sivildusun.eu adresine elektronik olarak yapılacaktır.

Sonuçlar 26 Ekim 2018 tarihinde sivildusun.net adresinde açıklanacak ve her bir başvuru sahibine elektronik posta ile ayrıca bilgi verilecektir.

Detaylı bilgi ve kaynak için tıklayın.