Şişli Kaymakamlığı AB Proje ve Koordinasyon Birimi ve Projeleriyle Tanışın


Şişli Kaymakamlığı AB Proje ve Koordinasyon Birimi, 2014 yılında temelleri atılan birimi 2015 ve 2016 yılında aktif olarak proje uygulamalarına başlamıştır.   Birimde tam zamanlı 1 personel ve yarı zamanlı 9 personel görev almaktadır. Personeller farklı kamu kurum ve kuruluşlardan görevlendirilmiştir Birimde Türkçe, İngilizce ve Fransızca projeler hazırlanmaktadır. Birimde 3 proje başarıyla tamamlanmıştır. Şu an aktif olarak 8 proje yürütülmektedir. Birim, 2016 yılında ulusal ve uluslararası olmak üzere 42 adet proje başvurusu yapmıştır.

Amaç:

  • Avrupa Birliği (AB) iş ve hizmetlerini yürüterek Yurtdışı AB ve Yurtiçi fonlardan yararlanmak,
  • Yerel potansiyeli harekete geçirerek ihtiyaç duyulan alanlarda proje yapmak,
  • Fonlanmış projeleri başarılı bir şekilde yürütmek ve uygulamak,
  • İstanbul ili ile Şişli ilçesinin çeşitli ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmasını sağlamaktır.

Projeler:

KALİTELİ YAŞAM AKADEMİSİ

Ergenlik dönemindeki gençlerde oluşabilecek bağımlılık riskini önlemeye yönelik yürütülen bir çalışmadır.

Projenin amacı: Genç nüfusun gelişimine katkı sağlayarak gençlerin ilgisini spor ve sanata yönlendirmektir.

Bu kapsamda;

Türk El Sanatları (Ebru), Ahşap Boyama, Zeka Oyunları, Ney Eğitimi, Masa Tenisi, Sağlıklı Beslenme Eğitimi, Değerler Eğitimi ve İletişim Becerileri konularında etkinlikler düzenlenmektedir.

Projeden beklenen sonuçlar:

Risk altında bulunan öğrencilerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasıdır. Özellikle risk altındaki çocukların bulunduğu bölgelerdeki okullarda bu tarz çalışmaların yaygınlaştırılması ve böylece risk faktörlerinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

 

ŞİŞLİ’DE ENGELSİZ HİZMET

Projenin amacı: İşitme engelli vatandaşların kamu hizmetlerinden engelsiz bir biçimde yararlanmasıdır.

Bu kapsamda;

120 saatlik bir kurs programı düzenlenmiş olup 32 personele 1.kademe işaret dili eğitimi verilmiştir.

Projeden beklenen sonuçlar:

İş yerinde ve günlük hayatta ihtiyaç duyulan temel işaretlerin öğrenilmesidir.

 

 

ÇOCUK MODU AKADEMİSİ

Risk altındaki çocukların iyi oluş halinin arttırılmasına yönelik yürütülen bir çalışmadır.

Projenin amacı: Okul sosyal hizmeti uygulamaları ile risk altındaki çocukların eğitim sistemi dışına çıkmalarını engellemek, davranış problemlerini azaltmak, suça sürüklenme ve madde kullanım ihtimallerini düşürmektir. Ayrıca öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak bu doğrultuda beceri kazanmaları için yönlendirme yapmak da amaç edinmiştir.

Bu kapsamda;

Yaratıcı Drama oyunları, Tematik Yazı çalışmaları, Tematik Resim çalışmaları, Hediye Hazırlama Atölyesi, Özel Günler Kutlamaları, Kültürel çalışmalar, Fair-Play Spor etkinlikleri ve Okuma çalışmaları düzenlenmektedir.

Projeden beklenen sonuçlar:

Risk altında bulunan öğrencilerin iyi oluş arttırılması ve topluma kazandırılmasıdır.

 

GELECEĞİN ÇOCUKLARI

Ulusal Ajans’ın sunduğu programlardan biri olan Erasmus + AGH ile 17-30 yaşları arasındaki yüzlerce genç 1 yıla kadar diledikleri bir ülkede gönüllü faaliyetlerde yer alabilirler.

AGH ile gidilen ülkede yabancı dil geliştirilebilir, yeni bir dil öğrenilebilir, kültürlerarası iletişim becerileri arttırılabilir, yeni bir ortamda çalışabilme ve iletişim kurabilme stratejileri öğrenilebilmektedir.

Bu çalışma ile bağımlılık riski altında bulunan öğrencilerin iyi oluş halinin arttırılması ve topluma kazandırılması bakımından önemlidir.

 

BİLİNÇLİ GENÇLİK

Projenin amacı: Bağımlılık riskinin yüksek olduğu Şişli-Feriköy çevresinde ikamet eden 14-25 yaş grubu gençleri bağımlılık risklerinden korumak, bilinçli, duyarlı, ahlaklı, özgüvenli ve örnek birey olmalarına katkı sağlamaktır.

Bu kapsamda;

Drama Eğitimi, Sohbet, Değerler Eğitimi, Basketbol, Masa Tenisi ve Satranç etkinlikleri düzenlenmektedir.

Projeden beklenen sonuçlar: Bağımlılık geliştirme riskinin yüksek olduğu ergenlik dönemindeki gençler, risk altındaki gruplara ve sosyal çevrelere madde ve davranış bağımlılığının önlenmesine katkı sağlamaktır.

 

BİR KİTAP BİR İNSAN

Proje kapsamında her insan bir kitap okuyacak ve bir kişiye de kitap okutacaktır.

Projenin amacı: Kitap okuma seferberliğini başlatmaktır.

Bu kapsamda;

Grupla yapılan etkinlikler, kişinin diğer bireylerle kitap analizi yapma olanağının sağlanması, grup içerisinde bireysel görüşlerin paylaşımı sağlanmaktadır.

Projeden beklenen sonuçlar: Kişilerin kitap okuyup farklı yaş grupları arasında kitap üzerine fikir yürütmeleri ve sosyalleşmeleri beklenmektedir. İnsanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kişilerin bireysel görüş ve yorumlarını rahatça ifade ederek kişisel gelişimlerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

 

GENÇLİK İÇİN YEŞİL ENERJİ BECERİLERİ

Projenin amacı: Doğa ve Enerji konularında farkındalık kazandırmaktır.

Projeden beklenen sonuçlar: İklim Değişimi, Enerji Üretim ve Tüketimi, Atık Yönetimi, Su Kaynaklarının korunması, Biyolojik çeşitlilik gibi konularda kişilerin bilgi birikiminin arttırılması ve çevre korumaya yönelik olumlu davranışların geliştirilmesidir.

 

SİBER ZORBALIK ÇALIŞMALARI

Siber zorbalık; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak birey ya da gruba, özel ya da tüzel bir kişiliğe karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarının tümüdür.

Projenin amacı: Siber zorbalığın tanımı ve özellikle çocuk ve ergen gruplar içerisinde yol açtığı sosyal ve psikolojik sorunlarla alakalı bilgi aktarılarak farkındalık yaratmak.

Bu kapsamda;

Çocuk konuşmacıların olduğu bir video,

Daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına ünlü isimlerin konuşmacı olarak katıldığı videolar,

Konunun uzmanı konukların olduğu sempozyum hazırlanacaktır.

Projeden beklenen sonuçlar: Siber zorbalık kavramının sosyal ve hukuki önemi tanıtılarak, mağdurlara yardımcı olacak bilgilerin sunulduğu bir internet sitesi oluşturulması hedeflenmektedir. Gönüllü hukukçulara uzmanlar tarafından siber zorbalık konulu eğitim verilmesi ve alınan bu eğitimde başarılı olan öğrencilerle bir ekip kurularak mağdurlara hukuki destek verilmesi hedeflenmektedir.

 

 

İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar:

Üniversiteler

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Üni.

Sabahattin Zaim Üniversitesi

Michigan Üniversitesi

Bilgi Üniversitesi

Harvard Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

Letonya Daugavpils Sağlık Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

 

Sivil Toplum Kuruluşları

Marmara Belediyeler Birliği

Sosyal Akıl Derneği

Şişli Sosyal Hizmet Derneği

Tohum Otizm Vakfı

Toplumsal Afet Platformu Derneği (TAP)

MUSİAD

Yeşilay

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları

İstanbul Valiliği

İŞKUR

KOSGEB

İlçedeki tüm kamu kurumları

İstanbul Üni. Dil Merkezi

Bursa Valiliği

Amasya Valiliği

Şişli Belediyesi

Esenler Belediyesi

Küçükçekmece Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Tüm Kaymakamlıklar

 

 

Proje hibesi veren kuruluşlar:

Ulusal

İstanbul Kalkınma Ajansı

Ulusal Ajans

Başbakanlık YTB

İçişleri Bakanlığı

Çalışma Bakanlığı

Gençlik Spor Bakanlığı

Merkezi Finans İhale Birimi

 

Uluslararası

Avrupa Komisyonu

HORIZON 2020

Hollanda Büyükelçiliği

Birleşmiş Milletler

Japonya Büyükelçiliği

İsveç Başkonsolosluğu

COSME

British Council

 

Sivil Toplum Kuruluşları

İstanbul Çocukları Vakfı

Yeşilay

 

 

 

İletişim:

  • sisliab.gov.trWeb Sitesi
  • Şişli Kaymakamlık AB – Facebook
  • SisliABproje – Twitter

 

Yürütülmekte olan projeler:

Kaliteli Yaşam Akademisi

Şişli’de Engelsiz Hizmet

Çocuk Modu

Geleceğin Çocukları

Bilinçli Gençlik

Bir Kitap Bir İnsan

Gençlik İçin Yeşil Enerji

Siber Zorbalık