Sırbistan’da AB Sürecine Katılım Mekanizmaları için Çalışma Ziyareti


TACSO Türkiye, TACSO Sırbistan Ofisi ile işbirliği içinde, 24-28 Ekim 2016 tarihleri arasında Belgrad’a bir çalışma ziyareti düzenledi. Çalışma ziyaretine, AB sürecine STK katılımı ile ilgili çalışmalar yürüten ve TACSO Ulusal Danışma Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu yedi STK temsilcisi, Avrupa Birliği Bakanlığının  farklı başkanlıklarından altı  temsilci ve AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri katıldı.

Çalışma Ziyaretinin amacı, Türkiye’de halihazırda yürütülmekte olan ve AB sürecinde, gerek AB Mali Yardımının Programlanması gerekse AB Katılımına yönelik reform süreçlerinde katılımcılığın geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak üzere, benzer amaçlarla Sırbistan’da benimsenen modelleri ve mekanizmaları incelemekti. Bu bağlamda çalışma ziyareti kapsamında, Sırbistan AB Katılım  Ofisi liderliğinde,  Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği için Hükümet Ofisi, TACSO Sırbistan, TRAG Vakfı  ve STK’lar tarafından hayata geçirilen SECO Mekanizması ele alınan konulardan biri oldu.

SECO Mekanizmasının kuruluş süreci, kaynakları, işleyiş prensipleri ve pratikte uygulamanın, hem kamu idaresi hem de STK’lar (Sektörel Sivil Toplum Kuruluşları) açısından deneyimlerinin paylaşılması Türkiye’deki çalışmaların değerlendirilmesine önemli katkılar sağladı. İncelenen bir başka mekanizma, sürece katılımı Sırbistan Meclisi AB Uyum Komisyonuna ait resmi düzenlemeler ile garanti altına alınan bir sivil inisiyatif olan “National Convent” Platformu oldu.

European Movement Sırbistan Ofisi tarafından liderliği yürütülen platform, STK’ların katkılarını yapılandırılmış bir çalışma ile, farklı müzakere fasıllarında Meclis sürecinde aktarmasını sağlıyor. STK’ların çabaları ile hayata getirilen bu çalışma, yaklaşık 700 STK’nın katkısına aracılık ediyor.

Çalışma ziyareti, Sırbistan’da AB katılım sürecinin farklı düzeylerinde sivil toplumun katılımı için oluşturulan mekanizmaların nasıl hayata geçirildiği, farklı paydaşlar açısından pratikteki deneyimleri, zorluklar ve fırsatlar hakkında önemli bilgiler sağladı.

Türkiye delegasyonu, görüşmelerin akabinde bir araya gelerek Türkiye’deki çalışmalarda nasıl güç birliği yapılabileceği ve çalışmaların daha geniş STK kitlelerine nasıl taşınabileceği konusunda bir atölye çalışması gerçekleştirdi. TACSO Türkiye, ilgili paydaşların bu alandaki çalışmalarının birbirini desteklemesi ve etkin koordinasyon sağlanması amacı ile kolaylaştırma rolünü sürdürecek.

Çalışma ziyaretinin  detaylı raporuna kısa sürede TACSO web sitesinden ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için TACSO Türkiye’ye info.tr@tacso.org ’dan ulaşabilirsiniz.

Kaynak:  TACSO Türkiye