Sındırgı Kaymakamlığı Ödüllü Logo Tasarım Yarışması


Yarışma Amacı: Sındırgı tarihiyle, doğasıyla ve 3000 yıllık yağcıbedir kültürüyle bozulmamış ender bir coğrafyadır. Son dönemde yapılan hizmetler ve yatırımlarla, her geçen gün yükselen trendiyle geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Bu kapsamda kentimizin gelecek potansiyelini ve dinamizmini yansıtan, öncü kamu hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak ve Sındırgı Kaymakamlığı kurum kimliğinde kullanılacak, ilçemizin  tarihi, sosyal ve kültürel özelliklerini sade, yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı bir biçimde yansıtacak özgün bir logonun tasarlanmasıdır.

Yarışma Takvimi:

  • Son Başvuru Tarihi: 10 Temmuz 2017
  • Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi:  Gelen eser sayısına göre belirlenecektir.

Yarışma Jürisi: 

  • Ercan ATEŞ – Sındırgı Kaymakamı
  • Ekrem YAVAŞ-Sındırgı Belediye Başkanı
  • Nurdal KIRKAĞAÇLIOĞLU – Sındırgı SYDV Müdürü
  • Halil İbrahim ÖZMEN – Sındırgı MYO müdürü
  • Ömer DOĞANLI- Tasarım Öğretmeni
  • Şükran ÇOKAL- Görsel Sanatlar Öğretmeni
  • Nebahat ORAL – Görsel Sanatlar Öğretmeni
  • Eren KARAKOÇ – görsel sanatlar öğretmeni

Katılım Koşulları:

  1. Sındırgı Kaymakamlığı’nın yeni yüzü olacak bu yarışmaya 18 yaşı doldurmuş herkes, eser sayı sınırlaması olmaksızın katılabilir.
  2. Her logo tasarımı A4 beyaz kâğıt zemin üzerine uzun kenarı 10 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş şekli, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak siyah-beyaz ve renkli şekilde yerleştirilecektir. Çalışmalar aşağıda belirtilen teslimat adresine; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış şekilde 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD’ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir. CD, Logonun A4 kağıdına renkli lazer basılı hali, anlamını ve sanatsal özellikleri anlatan sayfa ve Katılım formu bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine en fazla 10 harften oluşan bir rumuz yazacaktır. (örneğin: YAĞCIBEDİR)
  3. Yarışma sekretaryası Sındırgı Kaymakamlığı tarafından yapılacaktır. Teslim koşullarına uymayan logolar elenecektir. Yapılan çalışma ile ilgili ve logoyu anlatan bir açıklamanın (A4 sayfasını geçmeyecek şekilde) başvuru evrakı ile gönderilmesi gerekmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (20×20 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
  4. Amblem/Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır. Değerlendirme yetkisi seçici kurula aittir.
  5. Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı zarf oluşturacaktır.
  6. Logolarda seçim kriteri olarak; sadelik, grafik uyumu, anlam, hikaye, renk uyumu gibi kriterler dikkate alınıp her jüri üyesinin ayrı ayrı değerlendirmesine göre puanlama yapılıp derecelendirme yapılacaktır.
  7. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış özgün çalışmalar olmalıdır. Katılan tüm logoların Sındırgı Kaymakamlığı eserler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. Bu durumda Sındırgı Kaymakamlığı üzerinde değişiklik yaptığı logo sahiplerine her hangi bir ödül vermez. 1. Gelen olmadığı durumda ancak 2. ve 3. seçilen logo sahiplerine ödülleri verilir.
  8. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden tahsil edilecektir. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz. Derece alan logolardan yarışmaya katılan diğer logolarla aynı yada benzer olması durumunda ilk öce gönderilen logo ödüle hak kazanır.
  9. Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya Kaymakamlıkça her aşamada iptal edilebilir.
  10. Sındırgı  Kaymakamlığı, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  11. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Sındırgı  Kaymakamlığı’na devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde adresten alınmayan çalışmalardan Sındırgı Kaymakamlığı sorumlu olmayacaktır.
  12. Ödül kazanan tasarımı Sındırgı Kaymakamlığı kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Sındırgı  Kaymakamlığı tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılamaz.
  13. Eserler, seçici kurul tarafından sadelik, yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma bitiminden 30 gün içinde derece alanlarla iletişim kurulacak, ayrıca sonuçlar kaymakamlığın web sitesinde yayınlanacaktır.
  14. Yarışma sonunda birinci seçilen eser Kaymakamlık logosu olarak belirlenecek herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir.
  15. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Sındırgı Kaymakamlığı ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz.
  16. Yarışmada tasarımlar seçici kurulun rumuzlara yapacağı puanlama ile derece alan logolar belirlenecek son kararı da Sındırgı Kaymakamı Verecektir. Derece alan tüm eserler Sındırgı Hükümet konağında sergilenecektir.
  17. Derece alanlara ödülleri elden ödenecek yada banka hesabına gönderilecektir. Derece alanlara yol konaklama gibi giderler karşılanmayacaktır.

 

 

 

Katılım Şekli ve Adresi:

Eserler yukarıda belirtilen teknik şartlara göre ;

  • Logonun bulunduğu CD
  • A4 kağıdına renkli lazer basılı hali
  • Logonun anlamını ve sanatsal özellikleri anlatan sayfa
  • Katılım formu ile

kapalı zarf içinde aşağıdaki adrese şahsen ya da elden teslim edecektir.

ADRES: Sındırgı Kaymakamlığı, Sındırgı Hükümet Konağı, Camiikebir Mahallesi, Akhisar Cad. NO:25, 10330 Sındırgı/BALIKESİR

Web: http://www.sindirgi.gov.tr/

Tel : (0266) 516 15 15  

Ödüller:

  • Birincilik Ödülü: 1.000 TL
  • İkincilik Ödülü: 500 TL
  • Üçüncülük Ödülü: 250 TL

 

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

  • Sındırgı Kaymakamlığı

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

  • Yarışma Sekreteryası:

 

GSM: 0535 849 3150

EK: Katılım Formu

 

 

 

 

 

 

 

T.C. SINDIRGI KAYMAKAMLIĞI
LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM FORMU
RUMUZ  
Adı Soyadı  
T.C. Kimlik No  
Doğum Yeri ve Tarihi  
Mesleği  
Cep Tel:  
E-posta Adresi  
       Adresi- il ilçe
Kısa Özgeçmiş
 
 
 
 

 

 

 

Yarışma yönetmeliğindeki bütün koşulları okudum ve kabul ediyorum. Eserimin dereceye girmesi durumunda Sındırgı Kaymakamlığı’na  süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Logo, kendi tasarımım olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Sındırgı Kaymakamlığı’na tam lisans verdiğimi kabul ederim. Sındırgı Kaymakamlığı tarafından kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Sındırgı Kaymakamlığı eser için bana, verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda Sındırgı Kaymakamlığı adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

…. /… / 2017

Adı Soyadı (El yazısıyla)

İmza

 

 

 

 

 

 

NOT: Bu formu koyacağınız zarfın üzerine en fazla 10 harften oluşturacağınız “RUMUZ” dışında kesinlikle hiçbir şey yazılmayacak ve ağzı kapatılmış olacaktır!