Serhat Kalkınma Ajansı’ndan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı


Serhat Kalkınma Ajansı, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında proje başvurularının sunulması için 28 Aralık 2018 tarihi itibari teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır.

Programın amacı kadın ve gençlerin sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması, beşeri sermayelerinin geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve bölge kış, doğa ve kültür turizmi altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

  • Kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik edecek donatıların geliştirilmesi/iyileştirilmesine, yaşam standartlarının artırılmasına ve istihdam edilebilirliklerini artıracak mekanizmaların oluşturulmasına yönelik projeler
  • Bölgenin kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlayacak fiziki ve teknik altyapı projeleri

Programın Bütçesi

Toplam Bütçe: 25.000.000 TL

Her proje için en az: 250.000 TL

Her proje için en fazla: 1.500.000 TL

Destek oranları

Asgari: %25

Azami: %75

Azami Proje Uygulama Süresi: 24 Ay

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 08/03/2019, Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi: 15/03/2019, Saat: 17:00

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.