Seçim Gününün Ötesinde: AB Seçim Gözlem Misyonlarının Çalışmalarının Ardından En İyi Uygulamalar


Seçim Gözlem Misyonları, Avrupa Birliği’nin (AB) dünya çapında demokratikleşmeyi destekleme ve insan haklarına saygıyı geliştirme iradesinin son derece görünür bir göstergesidir. AB Seçim Gözlem Misyonlarının kısa vadeli hedefleri arasında seçimlere olan güvenin güçlendirilmesi, sahtekârlığın önlenmesi ve seçim sürecine dair bilgi ve veriye dayalı bir değerlendirme yapılması yer almaktadır.

Uzun vadeli hedefleri ise, genel seçim çerçevesini ve seçimlerin yapıldığı bağlamı iyileştirmeyi, devlet kurumlarının bağımsızlığını ve hesap verebilirliğini güçlendirmeyi ve iyi yönetişimin desteklenmesi yoluyla ortak ülkelerin dayanıklılığını artırmayı amaçlamaktadır. Seçim Gözlem Misyonları tarafından yapılan tavsiyeler, sonraki seçimlerin iyileştirilmesinde önemli bir araç olmanın yanı sıra daha genel anlamda demokrasinin derinleştirilmesi açısından temel bir rol oynayabilir.

“Seçim Gününün Ötesinde: AB Seçim Gözlem Misyonlarının Çalışmalarının Ardından En İyi Uygulamalar” broşürünün tanıtım lansmanı, 8 Haziran 2017’de Avrupa Kalkınma Günleri’nde Brüksel’de yapılmıştır.

İndirmek için: Beyond Election Day [PDF]

Link: https://eeas.europa.eu/topics/election-observation-missions-eueoms_en/27570/Beyond%20Election%20Day:%20Best%20practices%20for%20follow-up%20to%20EU%20Election%20Observation%20Missions

Kaynak