Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı


Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren TÜSİAD SD2 Programı ile şirketler ve teknoloji tedarikçileri, sanayi 4.0 çalışmaları kapsamında bir araya gelecek.

TÜSİAD SD2, sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile:

  • Üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlar ile teknolojik çözüm sağlayanları buluşturacak;
  • Teknoloji tedarikçi kapasitesinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini destekleyecek;
  • Teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi uygulama örneklerini ortaya koyacak.

Mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçilerine yönelik kurgulanan TÜSİAD SD2, çalışan prototipi olan teknoloji sağlayıcılarının müşteri doğrulamalarını yapma süreçlerine de önemli katkı sağlayacak.

Teknoloji kullanıcısı şirketler için

  •  Teknoloji kullanıcılarının belirledikleri dönüşüm arayışında kendilerine özel olarak tanımladıkları bir sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanına özel ‘teknoloji tedarikçilerine’ çağrı açar;
  •  Sanayide Dijital Dönüşüm teknoloji alanlarında faaliyet gösteren, mikro, küçük veya orta ölçekli şirketi olan  ve bu çağrılara cevap verecek nitelikte halihazırda ürün ve/veya hizmetleri olan teknoloji tedarikçilerinden bir başvuru havuzu oluşturulur;
  •  Kullanıcının seçtiği tedarikçi ile eşleşerek arayışlarına uygun çözüm çerçevesinde birlikte çalışmalarını ve ortak bir gelişim sağlamalarını amaçlar.

Teknoloji tedarikçisi şirketler için

  •  Sanayide dijital dönüşümün teknoloji alanlarında ürün ya da hizmet geliştiren teknoloji tedarikçileri ile bu alanlarda ülkemizdeki dönüşümü başlatan lider teknoloji kullanıcılarını buluşturur;
  •  Ön değerlendirmeyi geçen tedarikçileri, “Sanayi-Teknoloji İleri Entegrasyon Programı’nda (STEP) farklı uzmanlar, kullanıcılar ve önemli ekosistem aktörleriyle bir araya getirir, networking imkanı yaratır ve görünürlüğünü artırır;
  •  Teknoloji Kullanıcısı ile eşleşenlere, birebir çalışma döneminde birlikte üretme imkanı yaratır;
  •  TÜSİAD SD2, Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ilk kapsamlı program olarak teknoloji tedarikçilerine ‘müşteri doğrulaması’ yapabilme şansı sağlar.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.