Sabancı Üniversitesi’nden Yeni Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programı


Sabancı Üniversitesi yeni bir doktora programı açtığını duyurdu.

Disiplinler-arası ve üstü bir program olarak Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Gender Studies), doktora öğrencilerine toplumsal cinsiyet analizini biçimlendiren kavram, yöntem ve en ileri araştırmaları sunmak amacıyla, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel formasyonlarda nasıl yerleşik bir halde bulunduğunu geniş bir akademik arka plan aracılığıyla gözler önüne sermektedir.

Birinci hedefi eğitimciler ve akademisyenler için ileri eğitim ve araştırma olanakları sağlamak olan doktora programı, ayrıca, kamu diplomasisi, hükümet dışı kuruluşlar, insan hakları araştırmaları ve savunuculuğu gibi alanlardaki profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamayı da amaçlamaktadır. Öte yandan program, Antropoloji, Sosyoloji, Edebiyat, Siyaset Bilimi, Savaş Çalışmaları, Tarih, Felsefe, Psikoloji, Yönetim ve hatta Doğa Bilimleri disiplinlerinden öğretim üyeleri arasında işbirliğine dayalı, bölümler-arası bir girişim olarak tasarlanmıştır.

 

Finansal Destek

Akademik başarı temelinde çeşitli oranlarda öğrenim ücreti muafiyeti bursları ve/veya burs ödeneği imkanları bulunmaktadır.

Lisansüstü öğrenim burslarına ilişkin değerlendirilme, programa kabul esnasında yapılır. Burs sağlanacak öğrencilerin durumu akademik geçmişleri dikkate alınarak Kabul Jürisi’nin önerisi üzerine, ilgili Enstitü Kurulu’nca değerlendirilip Rektör onayı ile kesinleşir.

Tam burslu doktora öğrencileri öğrenim ücretinden muafiyet, 12 ay boyunca 2,000-2,200 TL ödenek ve yurt (imkanlar dahilinde 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda) imkanlarından faydalanırlar. Ayrıca yurtta konaklamak istemeyen öğrencilere 500 TL nakit yol desteği verilir.

 

Başvuru

Başvurular online olarak kabul edilmektedir.

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2017’dir.

İletişim için: Hülya Adak, hadak@sabanciuniv.edu

Başvuru sayfası için tıklayınız

Bir cevap yazın