PlanetRomeo Vakfı LGBTİ Projelerini Destekliyor


PlanetRomeo Vakfı, desteği ile dünya genelinde LGBTİ’lerin konumunu iyileştirmek için en dezavantajlı bölgelere ve topluluklara vurgu yaparak toplumsal değişime ulaşmaya odaklanmaktadır. Ayrıca bu bölgelerdeki LGBTİ topluluklarının harekete ve üretime geçmesini de desteklemektedir.

Vakıf, mevcut veya yeni kurulan LGBTİ topluluklarının küçük çaplı projelerine öncelik vermektedir ve bu projelerin, yerel LGBTİ toplumunu içine alması, güçlendirmesi ve harekete geçirmesini beklemektedir.

Ödenek önceliği belirlenen proje konuları şunlardır:

  • Topluluk organizasyonu (online veya offline olabilir)
  • Sığınak (özellikle bireylerin ciddi güvenlik tehlikesi ile karşılaştığı bölgelerde)
  • Spor ve kültürel faaliyetler

Başvuru kriterleri:

  • Hibe isteği, proje başlangıç tarihinden 4 ay önce yapılmış olmalıdır.
  • Başvurular yalnızca e-posta ile alınmaktadır ve başvurular İngilizce yapılmalıdır.
  • Talep edilebilecek hibe tutarı 500-5000 Euro arasındadır.
  • Herhangi bir coğrafi kısıtlama bulunmasa da öncelik Küresel Kuzey bölgesinin dışına verilmektedir. Buna ek olarak bir ülkenin/bölgenin daha kırsal alanları yine öncelikli olarak tercih edilecektir.

Başvurular için son gün her yıl için 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim olarak belirlenmiştir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.