PlanetRomeo Programından LGBTI+ Projelerine Hibe Desteği


PlanetRomeo Vakfı, gelişmekte olan LGBTI projeleri ve girişimleri için 5.000 € ‘ya kadar kaynak sağlıyor. Destek, dünya genelinde LGBTİ’lerin konumunu iyileştirmek için en dezavantajlı bölgelere ve topluluklara vurgu yaparak toplumsal dönüşüme ulaşmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu zorlu hedefte LGBTİ topluluğunu harekete geçirmeye odaklanmaktadır.

Vakıf, LGBTİ topluluğunun kendisi ve/veya yeni LGBTİ grupları ve girişimleri tarafından başlatılan ve uygulanan küçük ölçekli projelere yüksek öncelik vermektedir. Projeler toplumu dahil etmeyi, güçlendirmeyi ve seferber etmeyi amaçlamalıdır. Projeler alt toplulukları hedefleyebilir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayın.

Bir cevap yazın