ÖSYM, 40 Uzman Personel Alacak


ÖSYM’nin sitesinden alınan duyuruya göre:

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (40) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.

Giriş sınavı sözlü usulü ile 1 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:3 Bilkent/Ankara adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Sınava başvuru şartlarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

 

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınava Başvuru Şartları

Başvuru Formu

BÖLÜM KONTENJAN YABANCI DİL DÜZEYİ
Coğrafya 1 İngilizce C
Coğrafya Öğretmenliği
İlahiyat 1 İngilizce C
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
İslami İlimler
Felsefe 1 İngilizce C
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Sosyoloji
Hukuk 2 İngilizce C
İktisat 1 İngilizce B
Ekonomi
İstatistik 2 İngilizce C
İşletme 2 İngilizce B
Kimya Öğretmenliği 1 İngilizce C
Maliye 1 İngilizce B
Matematik 2 İngilizce B
Matematik Öğretmenliği
Psikoloji 2 İngilizce C
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Tarih 1 İngilizce C
Tarih Öğretmenliği
Biyoloji 4 İngilizce B
Biyoloji Öğretmenliği
Kimya
Biyokimya
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Tıp Fakültesi
Genetik ve Biyomühendislik
Biyoenformatik ve Genetik
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
Diş Hekimliği
Hemşirelik C
Ebelik
Türk Dili ve Edebiyatı 2 İngilizce C
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Hizmet 1 İngilizce C
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1 İngilizce C

 

Sınıf Öğretmenliği 1 İngilizce C
Fransızca Öğretmenliği 1 Fransızca A
Fransız Dili ve Edebiyatı
Mütercim – Tercümanlık (Fransızca)
Arapça Öğretmenliği 1 Arapça A
Arap Dili ve Edebiyatı
Mütercim -Tercümanlık (Arapça)
Almanca Öğretmenliği 1 Almanca A
Alman Dili ve Edebiyatı
Mütercim – Tercümanlık (Almanca)
Çeviribilim (Almanca)
Mütercim – Tercümanlık (Rusça) 1 Rusça A
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
Fars Dili ve Edebiyatı 1 Farsça A
Mütercim – Tercümanlık (Farsça)
İngilizce Öğretmenliği 1 İngilizce A
İngilizce Dili ve Edebiyatı
Mütercim – Tercümanlık (İngilizce)
İngiliz Dil Bilimi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Bilgisayar Mühendisliği 5 İngilizce C
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği 1 İngilizce C
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Fizik 1 İngilizce B
Fizik Öğretmenliği
4 yıllık programlardan mezun olup Eğitim Bilimleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Programları ve Öğretim bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak. 1 İngilizce C