OKA Samsun’da Uluslararası Sosyal İnovasyon Yaz Okulu


Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Ufuk 2020 Programı kapsamında finanse edilen ve on iki lider kuruluştan oluşan bir konsorsiyum olan Sosyal İnovasyon Topluluğu ile birlikte, 9/11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Sosyal İnovasyon Yaz Okulu 2018’e Samsun ilinde ev sahipliği yaptı.

2016 yılından bu yana Avrupa’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen eğitim aktiviteleri olan Sosyal İnovasyon Yaz Okulları, her yaz okulu konunun profesyonelleri olan araştırmacılar, yerel karar vericiler, uygulayıcılar ve yerel girişimciler tarafından yapılan sunumlar, sosyal sorunlara yaratıcı çözümler bulma egzersizleri ve iyi uygulama örneklerinin yerinde ziyaret edilmesi gibi bir dizi aktiviteyi kapsarken, bu yıl bu etkinliklerin düzenlendiği yerlerden biri de Samsun oldu.

Ajansımızın ev sahipliğinde Samsun’da gerçekleştirilen uluslar arası bu etkinlikte Türkiye’den ve dünyanın 10 farklı ülkesinden toplam 80 katılımcı yer aldı.

Etkinlik, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve EURADA Başkan Vekili Sayın Mevlut Özen tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başlarken; birinci gün programı OKA Uzmanı Meltem Yılmaz’ın “Rural Development and Regional Innovation in Turkey”, Polonya’dan Justyna Krol’un “Future cities defining future regions. Scenarios for sustinable urban development.”, Gürcistan’dan Vano Grigolashvili ve Nelly Ravasishvili’nin “Enabling socio-economic development in rural communities.”, SIX Direktörü Louise Pulford’un “What is social innovation and how do we mobilise networks for collaborative movements.” konularındaki bilgilendirici sunumları; Amasya Arı Kadınlar Kooperatifi’nden Medine Alkoç’un, Sivil Toplum Danışmanı Bilgi Buluş’un ve OKA Uzmanı Meltem Yılmaz’ın yerel zorlukları paylaşması; paylaşılan yerel zorluklara dair üç farklı grupta düzenlenen çalıştaylar ile devam edip, Bafra Sürmeli Organik Köy’e gerçekleştirilen alan gezisi ile son bulmuştur.

İkinci gün programında İngiltere’den Radhika Bynon’un “Women/gender and innovation, social innovation in practice.”, Eko Turizm Uzmanı Emre Karabacak’ın “The Impact of Ecotourism on Local Social and Economic Development”, Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Hamza Zeytinoğlu’nun “Connecting the Innovators of Social Good and Co-design as practice”, Endüstriyel Tasarımcı Saniye Fışgın’ın “The Role of Design in social Innovation: an introduction to design for non-designers” konularında bilgilendirici sunumlar gerçekleştirmişlerdir. Katılımcılar ikinci günde de çalıştaylarda yerel zorluklar üzerine çalışmaya devam etmiş ve program Amasya Arı Kadınlar Koopertifi’ne düzenlenen alan gezisi ve Amasya açık hava müzesi niteliğindeki kent merkezi ziyareti ile tamamlanmıştır.

Yaz Okulu üçüncü ve son gününde ise Sivil toplum aktivisti ve Ashoka Senior Fellow olan Dr. Uygar Özesmi’nin “Social Innovation in Rural and Prosumer Economy: The example of ‘good4trust.com’”, Dortmund Üniversitesi’nden Araştırmacı Dmitri Domanski’nin “The Social Innovation Landscape” konularındaki bilgilendirici sunumlar; kapanış çalıştayları ve sunumları ayrıca tüm konuşmacıların katılımıyla düzenlenen kapanış panelinin ardından 4. Samsun Ot Yemekleri Festivali’ne katılımla sona ermiştir. Program çıktılarının yer aldığı rapor ayrıca yayınlanacaktır.