Öğrenciler için Avustralya’da Tatil ve Çalışma Fırsatı


8 Aralık 2005 tarihli Çalışma ve Tatil Vizesi Mutabakat Muhtırası çerçevesinde, Çalışma ve Tatil (Work and Holiday) Vize Programı kapsamında vatandaşlarımıza Avustralya’da azami on iki (12) ay süreyle ikamet etme hakkı tanıyan Çalışma ve Tatil Vizesi verilebilmektedir.

 

Vize Programına katılmak isteyen T.C. vatandaşı öğrencilerimizin söz konusu vize için yapacakları başvurularını gerekli evraklarla birlikte (Gerekli belgeler ve detaylar için tıklayınız) eğitim aldıkları Üniversitenin Rektörlüklerinin  üst yazısıyla Dışişleri Bakanlığına iletilmek üzere YÖK Başkanlığına yapmaları gerekmektedir.

 


Başvuru için Gerekli Şartlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 

 1. Öğrenciler tüm masraflarını kendileri karşılayacaktır. Ayrıca diğer detaylar konusunda öğrencilere sunulan herhangi bir hizmet (konaklama vs.) bulunmamaktadır.

 

 1. Müracaat tarihinde on sekiz (18) ila otuz (30) yaşları arasında (30 dâhil) bulunmak.

 

 1. Üniversite mezunu ya da üniversitede en az 2. sınıfı başarıyla tamamlamış olmak. Bu kapsama iki yıllık üniversite mezunları girmemektedir. 4 yıllık üniversite mezunlarının Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin ise evraklarını üniversite rektörlükleri üzerinden YÖK’e göndererek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu işlem, öğrencilerin gerekli tüm evrakları eğitim almakta olduğu üniversitenin rektörlüğünün bir üst yazısıyla YÖK’e başvurması şeklinde gerçekleşecektir. Başvuruları öğrenciler adına eğitidm aldıkları üniversitelerin rektörlükleri yapacaktır. Üst yazı örneği yukarıdadır. Öğrencilerin doğrudan ya da özel eğitim ve danışmanlık şirketleri aracılığıyla yaptıkları başvurular işleme alınmayacaktır. YÖK aracılığıyla anılan programa başvuracak kişiler için irtibat bilgisi aşağıda sunulmaktadır:

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi

Muharrem Kaplan (Uzman)

Tel : +90 312 298 7934 Faks : +90 312 266 4744

e-mail: muharrem.kaplan@yok.gov.tr

 

Üniversite 4. sınıf öğrencileri geçici mezuniyet belgelerini ibraz etmek kaydıyla, Dışişleri Bakanlığına da başvuruda bulunabilir. Mezun olmayan 4. Sınıf üniversite öğrencileri ise yukarıda da belirtildiği şekilde evraklarını üniversite rektörlükleri üzerinden YÖK’e göndererek başvuru işleminde bulunacaklardır.

Lisansüstü öğrenciler Lisans mezunu olarak başvurmak isterlerse Dışişleri Bakanlığına, öğrenci olarak başvurmak isterlerse öncelikle üniversitelerine (YÖK’e başvurmak üzere) başvurmalıdırlar.

Program T.C. vatandaşlarına dönüktür.

 

 1. En azından pratik düzeyde İngilizce yeterlilik düzeyine sahip olmak.

 

IELTS dil sınavından (veya muadili bir dil sınavından) alınan puan ortalamasının (overall band score) en az 4,5 düzeyinde olması gerekmektedir. Avustralya Büyükelçiliği yetkilileri herhangi bir şekilde Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerine eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle dil muafiyeti vermemektedir. Ayrıca sadece uluslararası dil sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliğini kabul etmektedir.  Daha detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

 1. Beraberinde geçiminden sorumlu çocuk bulunmamak.

 

 1. “Çalışma ve Tatil” programına daha önce katılmamış olmak.

 

 1. Yeterli mali kaynağa sahip olmak. (Başvuru sahiplerinin en az 7000 Avustralya Doları (AUD) düzeyinde maddi kaynağa sahip olduklarını veya bu düzeyde maddi kaynağa sahip bir kişinin kendilerine kefil olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. )

 

 1. Orijinal olmayan her bir evrakın noter tasdikli olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

 1. Sağlıklı bir bünye ve fiziki açıdan sağlam bir geçmişe sahip olmak. (Sağlık sigortası veya sağlık raporunun Başkanlığımıza başvururken iletilmesine gerek yoktur. Bu belgeler daha sonra Avustralya Büyükelçiliği yetkililerinin talebi doğrultusunda temin edilebilecektir.

 

 1. “Çalışma ve Tatil” düzenlemesi çerçevesinde Türkiye ve Avustralya’ya gerçekleştirilen seyahatlerin temel amacı tatildir. Çalışma ise, tatile göre ikincil unsurdur. Bu kapsamda; “Çalışma ve Tatil” vizesi hamilleri Türkiye ve Avustralya’da bir işveren yanında altı (6) aydan fazla çalışmamalıdır. Ayrıca, “Çalışma ve Tatil” vizesi hamillerinin 12 aylık ziyaret süresinin tamamında çalışmaması esastır.

 

 1. “Çalışma ve Tatil” vizesi hamillerinin Türkiye ve Avustralya’da dört (4) aydan uzun süren herhangi bir eğitim veya staj çalışması ile iştigal etmesine izin verilmeyecektir.

 

 1. Avustralya “Çalışma ve Tatil” vizesi, hamiline Avustralya’da geçici olarak ikamet ve çalışma hakkını kendiliğinden verecektir.

 

 1. “Çalışma ve Tatil” vizesi hamili Türk vatandaşlarının, vize etiketinde belirtilen 12 aylık süreden fazla Avustralya’da kalmaları mümkün değildir.

 

 1. Yukarıda sunulan dilekçe ile ekinde belirtilen evraklar başvurunun geçerli sayılması için yeterlidir, talep edilmeyen evrakların iletilmesi başvuru için ek bir avantaj sağlamamaktadır.

 

 

Başvuru Tarihleri ve 100 Kişilik Kotaya Dahil Olunma:

 • Çalışma ve Tatil Vizesi Programının yıllık vize kotası 100 kişiyle sınırlandırılmıştır. (Öğrenciler ve mezunlar toplam 100 kişi)
 • Son senelerde ciddi bir artış seyreden Avustralya Tatil ve Çalışma Vizesi başvurularının daha sistematik ve adil değerlendirilebilmesini temînen, diploma notunu baz alan yeni bir kriter getirilmiştir. Bu bağlamda başvurular işleme alınırken diploma not ortalaması kişinin başvuru sırasını belirlemede rol oynayacaktır. Bu kapsamda, Başkanlığımıza 30 Mayıs’a kadar ulaşan, yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve en yüksek diploma notuna sahip başvuru yapanlar diğerlerine göre öncelikli olacaktır. Diploma notu aynı olanlar arasında ise yaşça büyük olanlar yaşça küçük olanlardan öncelikli olacaklardır.

 

REKTÖRLÜĞÜNÜZ ÜST YAZISIYLA GÖNDERMENİZ GEREKLİ EVRAKLAR;

 

 • Başvuru sahibi tarafından imzalanmış, doldurulmuş başvuru formu. (Form 1208)
 • Başvuru sahibinin daha önce tamamladığı eğitimine ait belgeler (ön lisans diploması/lisans diploması/yüksek lisans diploması/doktora derecesi vs).
 • Başvuru sahibinin İngilizce seviyesini gösterir belgeler
 • Avustralya’da kalacağınız süre boyunca masraflarınızı karşılayabilecek durumda olduğunuzu belgeleyen banka hesap dökümü (minimum 7000A$).
 • Avustralya’da kalacağınız 12 aylık süreyi kapsayan sağlık sigortası
 • 2 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık resim
 • Pasaportunuzun kimlik sayfasının fotokopisi. Eğer daha önce başka ülkelere seyahatleriniz oldu ise vize etiketlerinin ve giriş çıkış damgalarının fotokopileri.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Başvuru sahibinin annesi, babası, tüm kardeşleri, varsa- tüm eşleri ve tüm çocuklarının gösterildiği nüfus kayıt örneği, (kişilerin olayları bölümünde düşünceler kısmı ile beraber.)
 • Arşivli Sabıka kaydı.  Son 10 yıl içerisinde 12 ay ve daha fazla yaşadığınız Türkiye dışında her ülkeden de sabıka kaydı almanız gerekmektedir.
 • Askerlik durum belgesi.
 • Eğer Avustralya’da bulunduğunuz süre içerisinde 4 aya kadar eğitim almayı planlıyorsanız sağlık muayenesine girmeniz gerekecektir. Sağlık muayenesi ile ilgili detaylar size Öğrenci bölümü tarafından verilecektir.
 • Sağlık evrakları  Vize başvurusu, ön değerlendirmesi tamamlandıktan sonra başvuru sahibinden aşağıdaki evrakları sunmaları istenebilir:
 •   göğüs filmi.

 

İstenilen belgeler orijinalleri veya noter tasdikli kopyaları ile sunulmalıdır. İngilizce olmayan tüm belgeler;  noterden onaylanmış tercüme; veya yeminli tercümanlar/ mütercimler derneklerinden herhangi birine üye olan tercüman/mütercim tarafından yapılmış tercüme; veya • Avustralya’nın Tercümanlar ve Mütercimler Ulusal Akreditasyon Kurumu’nca (NAATI) tercümanlığı/ mütercimliği kabul edilmiş kişiler tarafından İngilizceye tercüme edilmiş olarak getirilmelidir.

 

Lütfen başvuru ve davet formlarındaki tüm soruları eksiksiz doldurduğunuzdan ve gereken belgeleri eklediğinizden emin olunuz. Eksik doldurulmuş ve eksik belge ile yapılan başvurular işlemlerinizin uzamasına sebep olabilir.

 

PASAPORTUNUZU YOLLAMAYINIZ

 • Başvuruların Yükseköğretim Kuruluna en son 30 Mayıs tarihine kadar ulaştırılmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra Yükseköğretim Kuruluna ulaşan hiçbir başvuru işleme alınmayacaktır.
 • Kotaya dâhil olan başvurular Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Avustralya Büyükelçiliğine iletilecektir. Kota dışı kalan başvurular, kotada yeniden bir boşluk oluşması halinde Bakanlıkça işleme alınmak üzere yedek listede bekletilecektir.
 • Dosyalar Büyükelçiliğe iletildikten sonra süreç Büyükelçilikçe yürütülecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.