“Mülteci Dostu” Araştırma Haritası


science4refugee

Avrupa Birliği tarafından mülteci niteliğindeki araştırmacıların Avrupa’ya daha etkin entegrasyonlarını sağlamayı amaçlayan “Mülteciler için Bilim (Science4Refugees)” girişimi tasarlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Avrupa’da “Mülteci Dostu Kurumlar (refugee-welcoming organisations)” olarak nitelendirilen üniversite ve araştırma merkezlerinde açılan iş ilanlarına mültecilerin başvurabilmelerini sağlayan çevrimiçi bir sistem olarak tanımlanabilecek girişim çerçevesinde mülteci araştırmacılara iş imkanlarının yanı sıra, yarı- zamanlı araştırmacı pozisyonları ve stajyerlik imkanları da sunan Science4Refugees sistemi, EURAXESShttp://ec.europa.eu/euraxess internet adresi üzerinden hizmet vermektedir.

“Mülteciler için Bilim” girişimi ile ilgili oluşturulan bilgi notu ekte yer almaktadır.

Avrupa’da bu somut girişimin yanında, mülteci araştırmacı ve üniversite öğrencilerine yönelik yürütülen tüm bağımsız girişimleri bir araya getirmek adına, Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association-EUA) tarafından mülteci öğrenciler, akademisyenler ve üniversite çalışanlarını destekleyecek girişimler yürüten kurumlara yönelik bir anket çalışması yürütülmektedir.

Hemen hemen her Avrupa ülkesinde çeşitli üniversiteler, Avrupa’daki mülteci üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere barınak, yerel otoriteler ile iletişimde danışmanlık, kültürel ve sportif faaliyetlere katılım ve çeşitli düzeylerde destekler sağlamaktadır. Bu destekleri bir araya getirerek tek bir adreste toplamak ve mültecilerin hizmetine sunmak amacıyla hazırlanan söz konusu ankete aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir;

http://refugeeswelcomemap.eua.be/Survey/Intro

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu “Mülteci Dostu” bir harita ortaya konmuştur. Yeni veriler ile sürekli güncellenmekte olan haritaya ise aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir;

http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/34

Kaynak için tıklayınız.

Bir cevap yazın