Milli Eğitim Vakfı Burs Başvurusu Başladı


Kamuya Yararlı Vakıflar statüsüne sahip Millî Eğitim Vakfı maddî imkânsızlıklar nedeniyle öğrenimini sürdürmekte güçlük çeken ortaöğretim ve üniversite düzeyindeki başarılı öğrencilerimizin desteklenmesi amacıyla ‘Burs Yönergesi’ çerçevesinde karşılıksız burs vermektedir.

Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerimizin öğrenim gördüğü lise veya üniversiteden alınmış öğrenci belgesi ile Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Başka bir kurumdan burs almamak (KYK Bursu dahil),
 • Eğitimi sırasında “kısa süreli uzaklaştırma” cezasından daha ağır ceza almamış olmak,
 • İlkokul, ortaokul ve lise bursu için ayrıca,
 1. Sınıf tekrarı yapmıyor olmak,
 2. Yatılı olarak okumamak,
 3. Açık ortaokul veya lisede okumamak,
 • Lisans bursu için ayrıca, Açık öğretim, ekstern ve yurt dışında öğrenim görmemek,
 • Lisansüstü bursu için ayrıca, öğrencinin lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerden en az 75) olması, 30 yaşını geçmemiş olmak,
 • Doktora için ayrıca, lisansüstü bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması, 35 yaşını geçmemiş olmak,

koşulları aranmaktadır.

MİLLİ EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRETİM BURSU BAŞVURU FORMU