Mesleki Eğitim ve İstihdam Konusunda Gençlerin Fikirleri Konulu Araştırma Raporu Yayınlandı


İzmir, Pi Gençlik Derneği’nin, yürüttüğü ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın Erasmus+ programının alt programlarından biri olan “Yapılandırılmış Diyalog; Gençler ve Karar Alıcılar Arasında Toplantılar” kapsamında desteklediği “Genç Bak-İş” Projesi sonuç raporu yayınlandı.

Gençlik hakları ve sorunları temelinde çalışmalar yapan Pi Gençlik Derneği; gençlerin, işsizlik sorununa rağmen neden mesleki eğitime yönelmediğine dair, proje gönüllüleri/katılımcıları ile Şubat 2016’ dan bu yana Genç Bak-İş projesini yürütüyordu. Proje kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden katılımcılar 3 bölgesel toplantı ile İzmir’ de buluştu ve ardından Türkiye genelinde mesleki eğitim almamış gençlere bu konuda bir anket uyguladı. Daha sonra Pi Gençlik Derneği ev sahipliğinde İzmir’ de toplanan proje gönüllüleri düzenlenen ulusal zirve ile yapılan araştırmanın verilerini kamuoyu ile paylaştı. Ulusal zirvenin ardından saha çalışmaları ile anket uygulanan toplam 3538 gençten elde edilen veriler ile gençlerin mesleki eğitime neden yönelmediğine dair bir analiz raporu yayınlandı. Bu raporda gençlerin demografik bilgilerinden, mesleki eğitim tercih etmeme nedenlerine ve iş doyumlarına kadar birçok konuda bilgiye ulaşabilirsiniz. Analiz raporuna ulaşmak için haberin sonunda ki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Pi Gençlik Derneği hakkında daha fazla bilgi için;

http://www.pigenclikdernegi.org

Genç Bak-İş Projesi hakkında bilgi için;

http://www.pigenclikdernegi.org/tr/tamamlanan-projeler-tr/genc-bak-is

Analiz Raporuna ulaşmak için;

https://goo.gl/9GLYEg

Detaylı bilgi ve iletişim için; iletisim@pigenclikdernegi.org