Mesajınız Var Projesi Kapsamında İlk E-Dergi Yayımlandı


Dipnot TV’nin Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın iştirakçiliği ile Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Medya Hibe Programı kapsamında yürütülen Mesajınız Var projesinin ilk e-dergisi hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlandı.

“Mesajınız Var” projesi, Türkiye-AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik algılarının iyileştirilmesini, karşılıklı anlayışın artırılmasını ve Türkiye–AB ilişkilerinde toplumun katılımcılığını artırmayı hedefleyen bir AB projesidir.

Çalışmanın amaçları doğrultusunda; AB mali yardımları hakkında iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve Avrupa Birliği hibelerinin günlük hayata ve sosyal kalkınmaya katkısını göstermek için bu yardımlarla yürütülen projeler hakkında 8 adet kısa film çekiliyor.

Mesajınız Var projesine ait ilk e-dergi; eğitim, kültür ve çevre alanlarında çekilen 3 projenin başarı hikayelerini ve kısa filmlerini, farklı kurumlar tarafından yürütülen AB projelerine ait başarı öykülerini ve Avrupa Birliği’ne ilişkin haberleri içermekte.

E-dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: STGM