Mentörlük Eğitimine Katılmak İster Misiniz?


STÖ’leri çeşitli araçlarla destekleyerek sivil toplumun gelişmesi için faaliyetlerini yürüten İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) mevcut programlarında STÖ’lere destek vermek üzere yeni mentorlar arıyor. STÇM uygulayacağı “Mentorluk Eğitimi” ile mentor havuzunun genişletilmesi, yeni mentorların ekibe dahil edilmesi hedefliyor. Programla ilgilenen adayların 19 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru formunudoldurması gerekiyor.

“Mentorluk Eğitimi”nde mentorluk, mentorluk yaklaşımı, geçmiş deneyimler ve sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi için kullanılabilecek araçlar gibi çeşitli konulara yer verilecek. Eğitim 1-4 Kasım 2018 tarihlerinde tam zamanlı ve konaklamalı olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek, ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacaktır.

Başvuru sahiplerinin:

  • Bir STÖ’de en az 5 sene aktivist, gönüllü, yönetici, çalışan, vb. rollerde görev almış olması,
  • Ayda bir STÖ’nün desteklenmesi amacıyla 8 – 10 saatini ayırabilecek olması,
  • Yaklaşımıyla ve tecrübesiyle sivil toplumun gelişmesini destekleyebilecek niteliklere sahip olması gerekiyor.

Başvurular değerlendirilirken başvuru sahiplerinin sivil toplum alanındaki bilgi ve becerisiyle motivasyonu göz önünde bulundurulacak, coğrafi ve toplumsal cinsiyet dağılımı da gözetilecek.