Maypole Fonu: Kadınlar İçin Küçük Hibe


The Maypole Fonu £750 ‘a kadar finansal destek sağlamaktadır. Şimdiye kadar Maypole Fonu aracılığıyla sağlanan para broşür basımı, sergiler ve video yapımı gibi çok çeşitli faaliyetlere katkıda bulunmuştur. Yalnızca kadınlardan, aşağıdaki amaçlara yönelik proje ve faaliyetler adına yapılan başvurular davet edilmektedir.

  • Anti-militarizm
  • Silah ticaretine karşı eylem 
  • Nükleer silahlara ve silah sistemlerine karşı eylem 
  • Barış ve şiddetsizlik kültürünün oluşturulması ve çatışma ile savaşın önlenmesi 
  • Silahsızlanma politikalarının, süreçlerinin ve ilgili girişimlerin desteklenmesine yönelik eylem
    Maypole Fonu başvuruları için son tarihler her yıl 31 Ocak ve 30 Haziran’dır.

Çeviri ve Kaynak: STGM

Detaylı bilgi için tıklayınız.