Lisans Bitirme Tezlerine Destek Programı


TÜBİTAK, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler alanlarının ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları,  sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezleri için destek vermektedir. Yılda on iki dönem başvuru alınan programa yapılacak başvuruların her ayın son iş günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

2014 yılı için destek tür ve miktarları:

  • Tez desteği: En çok 4.000 TL/proje
  • Danışmanlık desteği: Akademik ve Sanayi danışmanı için 1.000TL/proje

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, başvuru sırasında istenilen belgelerden çevrimiçi başvuru formunun çıktısı ve ıslak imzalı olan belgeler (Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi, sanayi/sektör kuruluşundan alınan yazı, Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı) TÜBİTAK BİDEB’e imzalı ve paraflı olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Posta veya kargo ile istenilen belgeler son başvuru tarihi mesai bitiminden itibaren 5 iş günü içinde kargo yoluyla veya elden BİDEB’e teslim edilmiş olması gerekmektedir.

*Bu programa başvuru yapanlar veya program kapsamında destek alanlar, “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Proje Yarışması”na da başvuru yapabilirler. Ayrıntılı bilgiye www.tubitak.gov.tr/bideb/2241b adresinden ulaşabilirsiniz.